Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie,   35-241 Rzeszów,   ul. Rycerska 2,    tel. 017 8611421,   fax. 017 8611429

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Podkarpackie Centrum Chorób Płuc, Poradnia Alergologiaczna Rzeszów, Poradnia Pulmonologiczna Rzeszów, Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej Rzeszów, Poradnia Domowego Leczenia Tlenem Rzeszów

Zarząd Centrum


Pełniącym obowiązki Dyrektora Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie jest
Witold Wiśniewski

Dyrektor PCCHP kieruje zakładem przy pomocy :

p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych i Lecznictwa - dr n. med Wojciecha Kądziołki
Głównego Księgowego - mgr Małgorzaty Ziemniak
Naczelnego Pielęgniarza - mgr Zbigniewa Machnio