Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie,   35-241 Rzeszów,   ul. Rycerska 2,    tel. 017 8611421,   fax. 017 8611429

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Podkarpackie Centrum Chorób Płuc, Poradnia Alergologiaczna Rzeszów, Poradnia Pulmonologiczna Rzeszów, Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej Rzeszów, Poradnia Domowego Leczenia Tlenem Rzeszów

  Wybierz rok: 

2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  


  DTA 241/13/16 

Rzeszów, dnia 29.12.2016 r.

Przedmiot zamowienia:

Zamówienie poniżej 30 000 EURO \\\" Dostawa środków czystości\\\"


 Zaproszenie do składania ofert (format doc, 49.5 KB)

 Formularz ofertowy (format doc, 41 KB)

 Formularz asortymentowo - cenowy (format xls, 81.5 KB)

 Wzór umowy (format doc, 75 KB)

 Wyniki postępowania (format jpg, 481.931640625 KB)


  DTA 240/19/16 

Rzeszów, dnia 29.12.2016 r.

Przedmiot zamowienia:

Zakup i sukcesywna dostawa zestawów odczynnikowych QuantiFERON TB Gold wraz z zestawem probówek


 Ogłoszenie (format docx, 21.58203125 KB)

 Specyfikacja (format doc, 223 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 50.5 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 35 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 41.5 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format xls, 41 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format doc, 77 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 59 KB)

 Informacja z otwarcia ofert (format jpg, 594.4619140625 KB)

 Wyniki postępowania (format jpg, 598.587890625 KB)


  DTA 240/18/16 

Rzeszów, dnia 20.12.2016 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa środków do dezynfekcji


  Ogłoszenie (format docx, 18.314453125 KB)

 Specyfikacja (format doc, 222 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 50 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 35 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 41 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format xls, 163.5 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format doc, 78.5 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 58.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 56 KB)

 Informacja z otwarcia ofert (format zip, 1081.30859375 KB)

 Wyniki postępowania (format docx, 22.7822265625 KB)


  DTA 240-17-16 

Rzeszów, dnia 06.12.2016 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa produktów leczniczych – Leki


 Ogłoszenie (format pdf, 291.70703125 KB)

 Specyfikacja (format doc, 262.5 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 45 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 183.5 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format xls, 708.5 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 74 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format doc, 58.5 KB)

 Informacja o zmianie treści SIWZ (format docx, 16.4765625 KB)

 Uzupełnione i poprawione zadanie nr 29 (format xls, 40.5 KB)

 Wyjaśnienia  (format doc, 145.5 KB)

 Wyjaśnienia 2 (format doc, 56.5 KB)

 Informacja z otwarcia ofert (format pdf, 95.427734375 KB)

 Wyniki postępowania (format pdf, 134.021484375 KB)


  Dta 240-16-16 

Rzeszów, dnia 16.11.2016 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa materiałów obłożeniowych, opatrunków i jednorazowych produktów medycznych


 Ogłoszenie (format docx, 24.9619140625 KB)

 Specyfikacja (format doc, 223.5 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 50 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 36 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 41 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format xls, 270 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format doc, 77.5 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 59 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 200.5 KB)

 Informacja z otwarcia ofert (format zip, 1103.443359375 KB)

 Wyniki postępowania (format docx, 22.76953125 KB)


  Zamówienie poniżej 30 000 euro// DTA 241/12/16 

Rzeszów, dnia 25.10.2016 r.

Przedmiot zamowienia:

Zakup zestawu diatermii z możliwością zamykania naczyń dla potrzeb Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”, zadania pn.: Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca


 Zaproszenie do składania ofert (format doc, 68 KB)

 Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert (format doc, 42.5 KB)

 Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert (format xls, 37 KB)

 Załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert (format doc, 81 KB)

 Załącznik nr 4 do zaproszenia do składania ofert (format doc, 34.5 KB)

 Załącznik nr 5 do zaproszenia do składania ofert (format doc, 29.5 KB)

 Załącznik nr 6 do zaproszenia do składania ofert (format doc, 71 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 36.5 KB)


  Zamówienie poniżej 30 000 euro// DTA 241/11/16 

Rzeszów, dnia 20.10.2016 r.

Przedmiot zamowienia:

Zakup i montaż agregatu próżniowego


 Zaproszenie do składania ofert (format doc, 68 KB)

 Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert (format doc, 42.5 KB)

 Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert (format xls, 38.5 KB)

 Załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert (format docx, 20 KB)

 Załącznik nr 4 do zaproszenia do składania ofert (format doc, 79.5 KB)

 Załącznik nr 5 do zaproszenia do składania ofert (format doc, 34 KB)

 Załącznik nr 6 do zaproszenia do składania ofert (format docx, 23.3896484375 KB)

 Wyjaśnienia treści zaproszenia do składania ofert (format doc, 51 KB)

 Załącznik nr 2 do zaproszenia po modyfikacji (format xls, 38.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 37.5 KB)


  DTA 240/15/16 

Rzeszów, dnia 11.10.2016 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa jednorazowych produktów medycznych II


 Ogłoszenie (format docx, 23.091796875 KB)

 SIWZ (format doc, 265 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 45 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 36 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 41.5 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format xls, 128 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format doc, 85 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 59 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 75.5 KB)

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (format htm, 12.0224609375 KB)

 Sprostowanie do wyjaśnień treści SIWZ (format doc, 55 KB)

 Informacja z otwarcia ofert (format zip, 746.3876953125 KB)

 Wyniki postępowania (format docx, 23.177734375 KB)


  DTA 240/14/16 

Rzeszów, dnia 07.10.2016 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”, zadania pn.: Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca


 Ogłoszenie (format doc, 82.5 KB)

 Specyfikacja (format doc, 262 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 44.5 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 36 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 42 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format xls, 77.5 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format doc, 271.5 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 29.5 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 70 KB)

 Załącznik nr 8 do SIWZ (format doc, 59.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 88.5 KB)

 Informacja z otwarcia ofert (format jpg, 614.8603515625 KB)

 Wyniki postępowania (format docx, 21.9658203125 KB)


  DTA 241/10/16 

Rzeszów, dnia 28.09.2016 r.

Przedmiot zamowienia:

Zamówienie poniżej 30 000 euro \\\"Zakup wirówki laboratoryjnej stołowej z chłodzeniem z wirnikiem horyzontalnym wraz z wyposażeniem dodatkowym”


 Zaproszenie do składania ofert (format doc, 66 KB)

 Formularz ofertowy (format doc, 42 KB)

 Formularz cenowy (format xls, 38 KB)

 Opis parametrów technicznych (format doc, 66 KB)

 Oświadczenie  (format doc, 34 KB)

 Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego (format doc, 26.5 KB)

 Wzór umowy (format doc, 63.5 KB)

 Wyjaśnienia treści zapytania (format doc, 47 KB)

 Wynik postępowania (format doc, 36.5 KB)


  DTA/240/13/16 

Rzeszów, dnia 27.07.2016 r.

Przedmiot zamowienia:

Zakup ratalny dwóch zestawów do polisomnografii dla Pracowni Zaburzeń Oddychania Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie


 Ogłoszenie (format htm, 12.4013671875 KB)

 Specyfikacja (format doc, 142.5 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 44 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 34.5 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 33.5 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 37 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format xlsx, 18.2509765625 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 131 KB)

 Załącznik nr 8 do SIWZ (format doc, 77 KB)

 Załącznik nr 9 do SIWZ (format doc, 59 KB)

 Załącznik nr 10 do SIWZ (format doc, 33.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 78.5 KB)

 Bilans/rachunek zysków i strat 2014-2015 oraz I półrocze 2016  (format zip, 5047.7763671875 KB)

 Wyjaśnienia 2 treści SIWZ i zmiana terminu otwarcia ofert (format doc, 40.5 KB)

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (format htm, 2.7099609375 KB)

 Wyniki postępowania (format docx, 19.3232421875 KB)


  DTA/240/12/16 

Rzeszów, dnia 20.07.2016 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa jednorazowy produktów medycznych


 Ogłoszenie (format pdf, 312.2421875 KB)

 Specyfikacja (format doc, 187.5 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 45 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 34 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 760 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 85 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 59 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 187 KB)

 Wyniki postępowania (format docx, 26.470703125 KB)

 Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 1  (format docx, 18.8623046875 KB)


  DTA/240/11/16 

Rzeszów, dnia 15.07.2016 r.

Przedmiot zamowienia:

Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na dystrybucji energii oraz sprzedaży energii elektrycznej


 Ogłoszenie (format htm, 12.0986328125 KB)

 Specyfikacja (format doc, 153 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 40 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 34 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 37.5 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format docx, 21.0537109375 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 59 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format docx, 25.2138671875 KB)

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (format htm, 2.2177734375 KB)

 Wyniki postępowania (format docx, 19.8916015625 KB)


  DTA 24/10/16 

Rzeszów, dnia 24.06.2016 r.

Przedmiot zamowienia:

Usługa transportu sanitarnego


 Ogłoszenie (format htm, 14.8798828125 KB)

 Specyfikacja (format doc, 156 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 41.5 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 34 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 39.5 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 82.5 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 35.5 KB)

 Załącznik nr 8 do SIWZ (format doc, 59 KB)

 Załącznik nr 9 do SIWZ (format docx, 17.38671875 KB)

 Załącznik nr 10 do SIWZ (format docx, 15.916015625 KB)

 Załącznik nr 11 do SIWZ (format docx, 22.091796875 KB)

 Wyniki postępowania (format docx, 19.6953125 KB)


  DTA 241/9/16 

Rzeszów, dnia 20.06.2016 r.

Przedmiot zamowienia:

Zamówienie poniżej 30 000 euro Dostawa jednorazowych produktów laboratoryjnych


 Zaproszenie do składania ofert (format doc, 67.5 KB)

 Formularz ofertowy (format doc, 40.5 KB)

 Formularz cenowy (format xls, 47.5 KB)

 Wzór umowy (format doc, 72.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 36.5 KB)


  DTA 240/9/16 

Rzeszów, dnia 03.06.2016 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa talku sterylnego do talkowania opłucnej oraz produktów leczniczych


 Ogłoszenie (format htm, 13.8671875 KB)

 Specyfikacja (format doc, 146 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 43.5 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 34 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 60.5 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 59 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 75 KB)

 Wyniki postępowania (format docx, 20.818359375 KB)


  DTA 241-8-16 Zamówienie poniżej 30 000 euro 

Rzeszów, dnia 25.05.2016 r.

Przedmiot zamowienia:

Dzierżawa analizatora hematologicznego CBC/5 DIFF wraz z dostawą odczynników


 Zaproszenie do składania ofert (format doc, 66 KB)

 Formularz ofertowy (format doc, 42 KB)

 Formularz cenowy (format xls, 48.5 KB)

 Opis parametrów technicznych (format doc, 89 KB)

 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (format doc, 33 KB)

 Protokół zdawczo-odbiorczy (format doc, 26 KB)

 Wzór umowy (format doc, 80.5 KB)

 Wyjaśnienie treści zapytania (format doc, 57 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 35 KB)


  DTA240/8/16 

Rzeszów, dnia 04.05.2016 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa środków kontrastowych


 Ogłoszenie (format htm, 13.6484375 KB)

 Specyfikacja (format doc, 147.5 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 43 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 34 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 33.5 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 59.5 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 76 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 60 KB)

 Wyniki postępowania przetargowego (format docx, 20.4384765625 KB)


  DTA 240/7/16 

Rzeszów, dnia 04.05.2016 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa jednorazowych produktów laboratoryjnych, szkła i odczynników chemicznych


 Ogłoszenie (format htm, 13.01953125 KB)

 Specyfikacja (format doc, 163.5 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 43.5 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 34.5 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 177 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 73 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 59 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format docx, 28.177734375 KB)

 Wyniki postępowania przetargowego (format docx, 21.30859375 KB)


  DTA 241-7-16 

Rzeszów, dnia 28.04.2016 r.

Przedmiot zamowienia:

Zamówienie poniżej 30 000 euro\\\\\\\"Dostawa pieluchomajtek i jednorazowych wyrobów medycznych\\\\\\\"


 Zaproszenie do składania ofert (format doc, 58.5 KB)

 Formularz ofertowy (format doc, 40.5 KB)

 Formularz cenowy (format xls, 68 KB)

 Wzór umowy (format doc, 76 KB)

 Wyjaśnienia treści zapytania (format doc, 46 KB)

 wyjaśnienia treści zapytań (format doc, 44.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 40 KB)


  DTA 241-6-16 

Rzeszów, dnia 28.04.2016 r.

Przedmiot zamowienia:

Zamówienie poniżej 30 000 euro\\\"Zakup i sukcesywna dostawa tuszy oraz tonerów dla potrzeb Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie\\\"


 Zaproszenie do składania ofert (format doc, 69.5 KB)

 Formularz ofertowy (format doc, 42 KB)

 Formularz cenowy (format xls, 53 KB)

 Wzór umowy (format doc, 79.5 KB)

 Wyjaśnienia treści zapytania (format doc, 44 KB)

 Wyjaśnienia nr 2 treści zapytania (format doc, 46.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 37.5 KB)


  DTA 241/5/16 

Rzeszów, dnia 19.04.2016 r.

Przedmiot zamowienia:

Zamówienia poniżej 30 000 euro Dzierżawa analizatora immunoserologicznego dla potrzeb Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie


 Zaproszenie do składania ofert (format doc, 60.5 KB)

 Formularz ofertowy (format doc, 42 KB)

 Formularz cenowy (format xls, 39.5 KB)

 Opis parametrów technicznych (format doc, 74 KB)

 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (format doc, 33.5 KB)

 Protokół zdawczo-odbiorczy (format doc, 26.5 KB)

 Wzór umowy (format doc, 78.5 KB)

 Wyjaśnienia treści zapytania (format doc, 48.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 35.5 KB)


  DTA 240/6/16 

Rzeszów, dnia 12.04.2016 r.

Przedmiot zamowienia:

Usługa prania bielizny zakaźnej i innego asortymentu


 Ogłoszenie (format htm, 19.0595703125 KB)

 Specyfikacja (format doc, 161.5 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 45 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 34.5 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format doc, 59 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 70.5 KB)

 Wyniki postępowania przetargowego (format docx, 19.962890625 KB)


  DTA 241/4/16 

Rzeszów, dnia 24.03.2016 r.

Przedmiot zamowienia:

Zamówienie poniżej 30 000 euro \\\" Zakup i dostawa materiałów biurowych\\\"


 Zaproszenie do składania ofert (format doc, 53 KB)

 Formularz ofertowy (format doc, 40 KB)

 Formularz cenowy (format xls, 76.5 KB)

 Wzór umowy (format doc, 73 KB)

 Wyniki Postępowania (format doc, 39 KB)


  DTA 241/3/16 

Rzeszów, dnia 23.03.2016 r.

Przedmiot zamowienia:

Zamówienie poniżej 30 000 euro\\\" Świadczenie usługi transportu\\\"


 Zaproszenie do składania ofert (format doc, 64 KB)

 Formularz ofertowy (format doc, 43 KB)

 Formularz cenowy (format xls, 38.5 KB)

 Wzór umowy (format docx, 27.166015625 KB)

 Wykaz sprzętu  (format docx, 19.572265625 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 35.5 KB)


  241/2/16 

Rzeszów, dnia 01.03.2016 r.

Przedmiot zamowienia:

Zamówienia poniżej 30 000 euro „Dostawa filtrów antybakteryjnych do badań dyfuzyjnych”


 Zaproszenie do składania ofert (format doc, 52 KB)

 Formularz ofertowy (format doc, 41 KB)

 Formularz asortymentowo - cenowy (format xlsx, 10.7412109375 KB)

 Wzór umowy (format doc, 77.5 KB)


  DTA 240/5/16 

Rzeszów, dnia 29.02.2016 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa produktów leczniczych, formaliny i spirytusu medycznego


 Ogłoszenie (format htm, 17.220703125 KB)

 Specyfikacja (format doc, 145.5 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 44.5 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 34 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 33.5 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 96 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ  (format doc, 59 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 73 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format docx, 25.3935546875 KB)

 Wyniki postępowania (format docx, 21.0703125 KB)


  DTA 240/4/16 

Rzeszów, dnia 25.02.2016 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa odczynników laboratoryjnych i części zamiennych do urządzeń laboratoryjnych - powtórka


 Ogłoszenie (format htm, 15.11328125 KB)

 Specyfikacja (format doc, 156 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 45 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 33.5 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 33.5 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 80 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 66.5 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 60 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format docx, 21.9267578125 KB)

 Wyniki postępowania  (format docx, 20.0673828125 KB)


  DTA 240/3/16 

Rzeszów, dnia 22.01.2016 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa odczynników laboratoryjnych i części zamiennych do urządzeń laboratoryjnych.


 Ogłoszenie (format htm, 22.1123046875 KB)

 Specyfikacja (format doc, 156 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 44 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 33.5 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 33.5 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 277.5 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 66 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 60 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format docx, 27.7919921875 KB)

 Wyjaśnienia do treści SIWZ 2 (format docx, 19.5126953125 KB)

 Wyniki postępowania (format docx, 22.353515625 KB)


  DTA 240/2/16 

Rzeszów, dnia 12.01.2016 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa środków kontrastowych i jednorazowych wkładów do kontrastu


 Ogłoszenie (format htm, 14.1474609375 KB)

 Specyfikacja (format doc, 147 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 43.5 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 33.5 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 60 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 76 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 60 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format docx, 24.6494140625 KB)

 Wyniki postępowania  (format docx, 20.685546875 KB)


  DTA 240/1/16 

Rzeszów, dnia 11.01.2016 r.

Przedmiot zamowienia:

Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów


 Ogłoszenie (format htm, 12.4111328125 KB)

 Specyfikacja (format doc, 144.5 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 43 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 33.5 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 35.5 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 70.5 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 60 KB)

 Załącznik nr 8 do SIWZ (format docx, 15.603515625 KB)

 Wyniki postępowania (format docx, 19.7353515625 KB)