Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie,   35-241 Rzeszów,   ul. Rycerska 2,    tel. 017 8611421,   fax. 017 8611429

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Podkarpackie Centrum Chorób Płuc, Poradnia Alergologiaczna Rzeszów, Poradnia Pulmonologiczna Rzeszów, Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej Rzeszów, Poradnia Domowego Leczenia Tlenem Rzeszów

  Wybierz rok: 

2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  


  dta 240/30/14 

Rzeszów, dnia 18.12.2014 r.

Przedmiot zamowienia:

Usługa transportu sanitarnego


 Ogłoszenie (format htm, 12.501953125 KB)

 Specyfikacja (format doc, 120.5 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 39.5 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 34 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 39 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 54 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 8 do SIWZ (format doc, 59 KB)

 Wyniki postępowania (format docx, 17.82421875 KB)


  DTA 240/29/14 

Rzeszów, dnia 12.12.2014 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa produktów leczniczych – Leki II


 Ogłoszenie (format htm, 19.3330078125 KB)

 Specyfikacja (format doc, 151.5 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 40.5 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 34 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 55.5 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 59 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 72 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ  (format doc, 39 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 45 KB)


  DTA 241/9/14 

Rzeszów, dnia 11.12.2014 r.

Przedmiot zamowienia:

Zamówienie poniżej 30 000 EURO \\\"Dostawa materiałów do sterylizacji\\\"


 Zapytanie ofertowe 9/2014 (format doc, 47.5 KB)

 Formularz cenowy  (format xls, 62.5 KB)

 Wzór umowy (format doc, 73.5 KB)

 Wyjaśnienia (format doc, 52.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 43.5 KB)


  DTA 240/28/14 

Rzeszów, dnia 20.11.2014 r.

Przedmiot zamowienia:

DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH - POWTÓRKA


 Ogłoszenie (format htm, 14.0419921875 KB)

 Specyfikacja (format doc, 122.5 KB)

 Załącznik nr 1do SIWZ (format doc, 40 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 33.5 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 51 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 74.5 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 59 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 55.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 44.5 KB)


  DTA 240/27/14 

Rzeszów, dnia 05.11.2014 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa sprzętu medycznego


 Ogłoszenie (format html, 15.2734375 KB)

 Specyfikacja (format doc, 126 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 42 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 34 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 42 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 172 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 56 KB)

 Załącznik nr 8 do SIWZ (format doc, 29.5 KB)

 Załącznik nr 9 do SIWZ (format doc, 59 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 82.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 32.5 KB)


  DTA 241/8/14 

Rzeszów, dnia 29.10.2014 r.

Przedmiot zamowienia:

ZAMÓWIENIE PONIŻEJ 30 000 EURO \\\\\\\"Zakup i montaż nowych okien PCV\\\\\\\"


 Zapytanie ofertowe 8/2014 (format doc, 39.5 KB)

 Opis przedmiotu zamówienia (format docx, 56.47265625 KB)

 Formularz cenowy (format xls, 33 KB)

 Wzór umowy (format docx, 26.8173828125 KB)

 Wyniki zapytania ofertowego (format doc, 38.5 KB)


  DTA 240/26/14 

Rzeszów, dnia 22.10.2014 r.

Przedmiot zamowienia:

Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia w roku 2014 dla potrzeb szpitala- powtórka


 Ogłoszenie (format html, 15.6904296875 KB)

 Specyfikacja (format doc, 119 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 40.5 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 34 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 33.5 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 51.5 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 249.5 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 56 KB)

 Załącznik nr 8 do SIWZ (format doc, 29.5 KB)

 Załącznik nr 9 do SIWZ (format doc, 59 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 64 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 50 KB)


  DTA 240/25/14 

Rzeszów, dnia 17.10.2014 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa środków dezynfekcyjnych


 Ogłoszenie (format htm, 16.625 KB)

 Specyfikacja  (format doc, 121 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 40 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 33.5 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 132.5 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 73 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 59 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 69.5 KB)

 Wyniki postępowania  (format doc, 57 KB)


  DTA 240/24/14 

Rzeszów, dnia 09.10.2014 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa materiałów obłożeniowych i opatrunków


 Ogłoszenie (format htm, 15.60546875 KB)

 Specyfikacja (format doc, 119.5 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 40 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 33.5 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 120 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 59 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 74.5 KB)

 Wyjaśnienia  (format doc, 114 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 56 KB)


  DTA 240/23/14 

Rzeszów, dnia 01.10.2014 r.

Przedmiot zamowienia:

Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia w roku 2014 dla potrzeb szpitala


 Ogłoszenie (format htm, 21.8955078125 KB)

 Specyfikacja (format doc, 118.5 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ  (format doc, 40 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 33.5 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 33.5 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 105.5 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 846 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 56 KB)

 Załącznik nr 8 do SIWZ (format doc, 29.5 KB)

 Załącznik nr 9 do SIWZ (format doc, 59 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 268.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 88.5 KB)


  DTA 240/22/14 

Rzeszów, dnia 24.09.2014 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa produktów leczniczych - leki


 Ogłoszenie (format pdf, 222.291015625 KB)

 Specyfikacja (format doc, 169.5 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 40.5 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 34 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 421 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 59 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 72 KB)

 Poprawione i obowiązujące zadanie nr 31 (format xls, 67 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 101 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 214.5 KB)

 Zmiana wyboru najkorzystniejszej oferty (format doc, 46 KB)


  DTA -240/21/14 

Rzeszów, dnia 24.09.2014 r.

Przedmiot zamowienia:

Wykonanie nawierzchni przy podjeździe karetek do szpitala, drodze dojazdowej i miejsc parkingowych


 Ogłoszenie (format htm, 18.7451171875 KB)

 Specyfikacja  (format doc, 157.5 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ  (format doc, 42.5 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 34 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 33.5 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format docx, 20.7373046875 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format docx, 17.783203125 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 59 KB)

 Załącznik nr 8 do SIWZ (format docx, 17.25390625 KB)

 Załącznik nr 9 do SIWZ (format docx, 17.9365234375 KB)

 Załącznik nr 10 do SIWZ (format zip, 1835.80859375 KB)

 Załącznik nr 11 do SIWZ (format docx, 34.58203125 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 35.5 KB)


  DTA 240-20-14 

Rzeszów, dnia 26.08.2014 r.

Przedmiot zamowienia:

Udzielenie pożyczki długoterminowej lub kredytu długoterminowego w wysokości 5 milionów złotych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, ul. Rycerska 2


 Ogłoszenie (format htm, 10.736328125 KB)

 Specyfikacja (format doc, 132.5 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 41.5 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 34 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format docx, 15.83984375 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 68.5 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 59.5 KB)

 Pozostałe załączniki do SIWZ (format zip, 29654.469726562 KB)

 Wzór deklaracji wekslowej in blanco (format doc, 49 KB)

 Wyjaśnienia 1 (format doc, 75 KB)

 Sprawozdanie finansowe i raport z badania biegłego za 2010r. (format zip, 11299.947265625 KB)

 Sprawozdanie finansowe i raport z badania biegłego za 2011r. (format zip, 11045.454101562 KB)

 Sprawozdanie finansowe i raport z badania biegłego za 2012r. (format zip, 12084.376953125 KB)

 Wyjaśnienia 2 i zmiana terminu otwarcia ofert (format doc, 114 KB)

 Umowa z NFZ, aneks nr 5 do umowy z NFZ, KRS, Statut (format pdf, 4650.63671875 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 38.5 KB)


  DTA 240/19/14 

Rzeszów, dnia 06.08.2014 r.

Przedmiot zamowienia:

Wykonanie usługi ochrony oraz obsługi portierni w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc


 Ogłoszenie (format html, 12.765625 KB)

 Specyfikacja (format doc, 132 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 41.5 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 32.5 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format jpg, 334.55078125 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 59 KB)

 Załącznik nr 8 do SIWZ (format doc, 83 KB)

 Wyniki postępowania  (format doc, 53.5 KB)


  DTA 240/18/14 

Rzeszów, dnia 22.07.2014 r.

Przedmiot zamowienia:

Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na dystrybucji energii oraz sprzedaży energii elektrycznej


 Ogłoszenie (format html, 9.626953125 KB)

 Specyfikacja (format doc, 123 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 40 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 34 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 37.5 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format docx, 17.9912109375 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 59 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 63 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 36.5 KB)


  DTA 240/17/14 

Rzeszów, dnia 17.07.2014 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa leku Gefitynibum i spirytusu skażonego


 Ogłoszenie (format htm, 11.90625 KB)

 Specyfikacja (format doc, 117 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 40 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 34 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 36 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 59 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 71.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 40.5 KB)


  DTA 240/16/14 

Rzeszów, dnia 15.07.2014 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa jednorazowych produktów medycznych


 Ogłoszenie (format pdf, 276.4228515625 KB)

 Sprostowanie do ogłoszenia (format pdf, 76.25 KB)

 Specyfikacja (format doc, 161.5 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 40 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 33.5 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 367.5 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 72.5 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 59 KB)

 Wyjaśnienia teści SIWZ (format doc, 70 KB)

 Wyjaśnienia 2 treści SIWZ (format doc, 240.5 KB)

 Wyniki postępowania  (format doc, 134.5 KB)


  DTA 240/15/14 

Rzeszów, dnia 30.06.2014 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa leków odczulających


 Ogłoszenie (format htm, 11.083984375 KB)

 Specyfikacja (format doc, 116.5 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 41 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 34.5 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 38 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 59 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 71 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 38.5 KB)


  DTA 240/14/14 

Rzeszów, dnia 11.06.2014 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa jednorazowych produktów laboratoryjnych – kasetki biopsyjne


 Ogłoszenie (format htm, 11.4375 KB)

 Specyfikacja (format doc, 125 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 41 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 35.5 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 30 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 59 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 74 KB)

 Wyjaśnienia (format doc, 45 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 38 KB)


  DTA 240/13/14 

Rzeszów, dnia 29.05.2014 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa leku Omalizumab


 Ogłoszenie (format html, 10.4638671875 KB)

 SIWZ (format doc, 119 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 41 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 34.5 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 30.5 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 59 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 71 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 38 KB)


  DTA/12/14 

Rzeszów, dnia 08.05.2014 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa jednorazowych produktów laboratoryjnych, szkła i odczynników chemicznych


 Ogłoszenie (format htm, 11.4990234375 KB)

 Specyfikacja (format doc, 126 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 41 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 34 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 33.5 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 110 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 59 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 74 KB)

 Wyjaśnienia  (format doc, 105 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 88.5 KB)


  DTA 240/11/14 

Rzeszów, dnia 16.04.2014 r.

Przedmiot zamowienia:

Usługa prania bielizny zakaźnej i innego asortymentu


 Ogłoszenie (format htm, 13.0771484375 KB)

 Specyfikacja (format doc, 118 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 41 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 34 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format doc, 59 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 51 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 40 KB)


  DTA 240/10/14 

Rzeszów, dnia 11.04.2014 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa testów Igra wraz z dzierżawą czytnika absorbancji


 Ogłoszenie (format htm, 13.091796875 KB)

 Specyfikacja (format doc, 119.5 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 39.5 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 33.5 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 39 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 60 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 80 KB)


  dta 240/9/14 

Rzeszów, dnia 08.04.2014 r.

Przedmiot zamowienia:

Świadczenie usługi transportu


 Ogłoszenie (format htm, 12.736328125 KB)

 Specyfikacja (format doc, 116.5 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 40.5 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 33.5 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 34.5 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 59 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format docx, 18.9326171875 KB)

 Załącznik nr 8 do SIWZ (format docx, 20.2861328125 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 39 KB)


  DTA-240-8-14 

Rzeszów, dnia 02.04.2014 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa testów Igra wraz z dzierżawą czytnika absorbancji


 Ogłoszenie (format htm, 13.1064453125 KB)

 Specyfikacja (format doc, 118.5 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 39.5 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 33.5 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 39 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 59.5 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 79.5 KB)


  DTA 240-7-14 

Rzeszów, dnia 27.02.2014 r.

Przedmiot zamowienia:

Usługa kompleksowego sprzątania i dezynfekcji oddziałów szpitalnych, transportu wewnętrznego oraz żywienia pacjentów Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie


 Ogłoszenie (format pdf, 124.947265625 KB)

 Specyfikacja (format doc, 170 KB)

 Załączniki do SIWZ (format doc, 1040 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 22 KB)

 Wyjaśnienia (format doc, 91.5 KB)

 Załącznik nr 1 do Wyjaśnień (format jpg, 354.3291015625 KB)

 Załącznik nr 2 do Wyjaśnień (format jpg, 353.728515625 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 41 KB)


  DTA 240-6-14 

Rzeszów, dnia 19.02.2014 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa sprzętu medycznego, leków i sprzętu j. użytku dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii


 Ogłoszenie (format htm, 14.65625 KB)

 Specyfikacja (format doc, 140 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 40.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 33.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30.5 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 56 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 107.5 KB)

 Załącznik nr 7 (format doc, 58 KB)

 Załącznik nr 8 (format doc, 78.5 KB)

 Załącznik nr 9 (format doc, 28.5 KB)

 Wyjaśnienia (format doc, 37.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 55 KB)


  DTA 240/5/14 

Rzeszów, dnia 13.02.2014 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa testów lateksowych, szczepów wzorcowych TBC oraz zestawu do koagulometru Coag Chrom 3003


 Ogłoszenie (format html, 12.2998046875 KB)

 Specyfikacja (format doc, 131.5 KB)

 Załącznik nr 1  (format doc, 40 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 40 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 55.5 KB)

 Załącznik nr 7 (format doc, 58.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 37 KB)


  DTA 240/4/14 

Rzeszów, dnia 24.01.2014 r.

Przedmiot zamowienia:

Dzierżawa automatycznej centrali telefonicznej wraz z serwisem oraz serwis wewnętrzny instalacji telefonicznej wraz z osprzętem.


 Ogłoszenie (format htm, 10.7265625 KB)

 Specyfikacja (format doc, 128.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 40.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 20 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 67 KB)

 Załącznik nr 7 (format doc, 63 KB)

 Załącznik nr 8 (format doc, 58 KB)

 Załącznik nr 9 (format jpg, 112.037109375 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 42 KB)


  DTA 240/3/14 

Rzeszów, dnia 21.01.2014 r.

Przedmiot zamowienia:

„Dostawę odczynników laboratoryjnych i części zamiennych do urządzeń laboratoryjnych”


 Ogłoszenie (format htm, 18.7978515625 KB)

 Specyfikacja (format doc, 130 KB)

 Załącznik nr 1  (format doc, 40.5 KB)

 Załącznik nr 2  (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 3  (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 4  (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 5  (format xls, 166 KB)

 Załącznik nr 6  (format doc, 55.5 KB)

 Załącznik nr 7  (format doc, 58 KB)

 Wyjaśnienia (format doc, 87.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 89 KB)


  DTA 240/2/14  

Rzeszów, dnia 15.01.2014 r.

Przedmiot zamowienia:

Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów


 Ogłoszenie (format htm, 10.828125 KB)

 Specyfikacja (format doc, 123.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 40.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 22.5 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 56.5 KB)

 Załącznik nr 7 (format doc, 58 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 30 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 35 KB)


  DTA-240/1/14 

Rzeszów, dnia 10.01.2014 r.

Przedmiot zamowienia:

Dzierżawa aparatu do RKZ (równowagi kwasowo – zasadowej) wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych


 Ogłoszenie  (format htm, 12.0537109375 KB)

 Specyfikacja (format doc, 151 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 40 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 28 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 67 KB)

 Załącznik nr 7 (format doc, 62 KB)

 Załącznik nr 8 (format doc, 58 KB)

 Wyjaśnienia (format doc, 29 KB)

 Wyjaśnienia 2 i zmiana terminu otwarcia ofert (format doc, 48 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 37.5 KB)