Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie,   35-241 Rzeszów,   ul. Rycerska 2,    tel. 017 8611421,   fax. 017 8611429

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Podkarpackie Centrum Chorób Płuc, Poradnia Alergologiaczna Rzeszów, Poradnia Pulmonologiczna Rzeszów, Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej Rzeszów, Poradnia Domowego Leczenia Tlenem Rzeszów

  Wybierz rok: 

2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  


  DTA 221/4/13 

Rzeszów, dnia 20.12.2013 r.

Przedmiot zamowienia:

Sprzedaż lampy operacyjnej HANAULUX wraz z kolumną chirurgiczną HANAUPORT


 Ogłoszenie (format doc, 32.5 KB)

 Regulamin (format doc, 105 KB)

 Załącznik nr 1 do Regulaminu (format doc, 36.5 KB)

 Załącznik nr 2 do Regulaminu (format xls, 37.5 KB)

 Załącznik nr 3 do Regulaminu (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 4 do Regulaminu (format doc, 35.5 KB)


  DTA 240/29/13 

Rzeszów, dnia 19.12.2013 r.

Przedmiot zamowienia:

Usługa transportu sanitarnego


 Ogłoszenie (format html, 10.498046875 KB)

 Specyfikacja (format doc, 133.5 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 39 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 30 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 25 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 53 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 28.5 KB)

 Załącznik nr 8 do SIWZ (format doc, 58 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 35 KB)


  DTA 240/28/13 

Rzeszów, dnia 17.12.2013 r.

Przedmiot zamowienia:

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ IMMUNOHISTOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO BARWIEŃ HISTOPATOLOGICZNYCH


 Ogłoszenie (format htm, 11.93359375 KB)

 Specyfikacja (format doc, 151 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 41.5 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 30.5 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 32 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 60.5 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 53.5 KB)

 Załącznik nr 8 do SIWZ (format doc, 58 KB)

 Zmiana terminu otwarcia ofert (format doc, 50.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 61.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 38 KB)


  DTA 240-27-13 

Rzeszów, dnia 02.12.2013 r.

Przedmiot zamowienia:

Zakup systemu polisomnograficznego do diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu


 Ogłoszenie (format htm, 11.4287109375 KB)

 Specyfikacja (format doc, 143 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 39.5 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 31.5 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 98 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 56.5 KB)

 Załącznik nr 8 do SIWZ (format doc, 28.5 KB)

 Załącznik nr 9 do SIWZ (format doc, 58 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 40 KB)


   

Rzeszów, dnia 27.11.2013 r.

Przedmiot zamowienia:

W dniu 26.11.2013r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na usługę kompleksowego ubezpieczenia Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie. Dokumentacja przetargowa jest dostępna pod adresem:http://www.suprabrokers.pl/?d=714  DTA-221/3/13 

Rzeszów, dnia 26.11.2013 r.

Przedmiot zamowienia:

Sprzedaż lampy operacyjnej Hanaulux wraz z kolumną chirurgiczną Hanauport


 Ogłoszenie (format doc, 31 KB)

 Regulamin (format doc, 105 KB)

 Załącznik nr 1 do Regulaminu (format doc, 36.5 KB)

 Załącznik nr 2 do Regulaminu (format xls, 37.5 KB)

 Załącznik nr 3 do Regulaminu (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 4 do Regulaminu (format doc, 35.5 KB)


  DTA-240/26/13 

Rzeszów, dnia 19.11.2013 r.

Przedmiot zamowienia:

Zakup niezbędnej aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb szpitala - uzupełnienie


 Ogłoszenie (format htm, 11.5849609375 KB)

 Specyfikacja (format doc, 144.5 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 39.5 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 31.5 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 271.5 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 56.5 KB)

 Załącznik nr 8 do SIWZ (format doc, 28.5 KB)

 Załącznik nr 9 do SIWZ (format doc, 58 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 71 KB)

 Wyjaśnienia 2 do treści SIWZ (format doc, 52.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 39 KB)


  DTA-240/25/13 

Rzeszów, dnia 13.11.2013 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa środków czystości dla potrzeb szpitala


 Ogłoszenie (format htm, 10.7919921875 KB)

 Specyfikacja (format doc, 124 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 39.5 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 30.5 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 46.5 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 51.5 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 58 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 35 KB)


  DTA-240/24/13 

Rzeszów, dnia 30.10.2013 r.

Przedmiot zamowienia:

Zakup niezbędnej aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb szpitala - uzupełnienie


 Ogłoszenie (format html, 10.95703125 KB)

 Specyfikacja (format doc, 144 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 39.5 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 31.5 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 271.5 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 56.5 KB)

 Załącznik nr 8 do SIWZ (format doc, 28.5 KB)

 Załącznik nr 9 do SIWZ (format doc, 58 KB)

 Wyjaśnienia (format doc, 62.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 40.5 KB)


  DTA-240/23/13 

Rzeszów, dnia 27.09.2013 r.

Przedmiot zamowienia:

Zakup niezbędnej aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb szpitala


 Ogłoszenie (format html, 13.2158203125 KB)

 Specyfikacja (format doc, 145.5 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 39.5 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 30.5 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 38.5 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 364.5 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 56.5 KB)

 Załącznik nr 8 do SIWZ (format doc, 29 KB)

 Załącznik nr 9 do SIWZ (format doc, 58 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 153.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 58 KB)


  DTA-240/22/13 

Rzeszów, dnia 20.09.2013 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa materiałów obłożeniowych, opatrunków i rurek dwukanałowych dooskrzelowych


 Ogłoszenie (format doc, 61.5 KB)

 Specyfikacja (format doc, 133 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 39.5 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 101.5 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 51.5 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 58 KB)

 Wyjaśnienia (format doc, 143.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 60 KB)


  DTA 240/21/13 

Rzeszów, dnia 03.09.2013 r.

Przedmiot zamowienia:

Wykonanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę inwestycji pn. Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szpitala w ramach inwestycji: Rozwój profilaktyki przeciwnowotworowej poprzez zakup aparatury do diagnostyki obrazowej i dostosowanie pomieszczeń w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie


 Ogłoszenie (format html, 20.81640625 KB)

 Specyfikacja (format doc, 168.5 KB)

 Załączniki do SIWZ (format doc, 545 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 38.5 KB)


  DTA 240/20/13 

Rzeszów, dnia 02.09.2013 r.

Przedmiot zamowienia:

Zakup sprzętu i aparatury medycznej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie


 Ogłoszenie (format html, 11.4091796875 KB)

 Specyfikacja (format doc, 132 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 39.5 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 30.5 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 26.5 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ  (format doc, 1411.5 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 56.5 KB)

 Załącznik nr 8 do SIWZ (format doc, 28.5 KB)

 Załącznik nr 9 do SIWZ (format doc, 57.5 KB)

 Wyjaśnienia i zmiana terminu otwarcia ofert (format doc, 128.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 34.5 KB)


  DTA - 221/2/13 

Rzeszów, dnia 19.08.2013 r.

Przedmiot zamowienia:

Sprzedaż sprzętu i wyposażenia po byłej kuchni oraz kamery TELECAM SL–PDD z IPM do artroskopii


 Ogłoszenie (format doc, 31 KB)

 Regulamin (format doc, 104.5 KB)

 Załącznik nr 1 do regulaminu (format doc, 37.5 KB)

 Załącznik nr 2 do regulaminu (format doc, 61.5 KB)

 Załącznik nr 3 do regulaminu (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 4 do regulaminu (format doc, 46.5 KB)


  DTA 240-19-13 

Rzeszów, dnia 14.08.2013 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa produktów leczniczych - leki


 Ogłoszenie (format pdf, 212.0732421875 KB)

 Specyfikacja (format doc, 180 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 39 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 30 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 382 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 56.5 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 58 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana terminu otwarcia ofert (format doc, 148.5 KB)

 Zmiana godziny otwarcia ofert (format doc, 43.5 KB)

 Sprostowanie  (format doc, 43.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 244.5 KB)


  DTA 240/18/13 

Rzeszów, dnia 13.08.2013 r.

Przedmiot zamowienia:

Wykonanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę inwestycji pn. Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szpitala w ramach inwestycji: Rozwój profilaktyki przeciwnowotworowej poprzez zakup aparatury do diagnostyki obrazowej i dostosowanie pomieszczeń w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie


 Ogłoszenie (format html, 21.306640625 KB)

 Specyfikacja (format doc, 168.5 KB)

 Załączniki do SIWZ (format doc, 545.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 34.5 KB)


  DTA - 221/1/13 

Rzeszów, dnia 08.07.2013 r.

Przedmiot zamowienia:

Sprzedaż sprzętu i wyposażenia po byłej kuchni oraz kamery TELECAM SL – PDD z IPM do artroskopii


 Ogłoszenie (format doc, 30.5 KB)

 Regulamin (format doc, 101 KB)

 Załącznik nr 1 do regulaminu (format doc, 207.5 KB)

 Załącznik nr 2 do regulaminu (format doc, 269.5 KB)

 Załącznik nr 3 do regulaminu (format doc, 37 KB)

 Załącznik nr 4 do regulaminu (format doc, 57 KB)

 Załącznik nr 5 do regulaminu (format doc, 27 KB)


  ZOAG 240/17/13 

Rzeszów, dnia 21.06.2013 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa sprzętu medycznego - zestaw narzędzi operacyjnych


 Ogłoszenie (format html, 10.6025390625 KB)

 Specyfikacja (format doc, 142 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 39 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 30.5 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 19.5 KB)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (format doc, 103 KB)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 56.5 KB)

 Załącznik nr 8 do SIWZ (format doc, 28.5 KB)

 Załącznik nr 9 do SIWZ (format doc, 57.5 KB)

 Wyjaśnienia (format doc, 39 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 42 KB)


  ZOAG 240/16/13 

Rzeszów, dnia 20.06.2013 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa jednorazowych produktów medycznych


 Ogłoszenie (format pdf, 175.7841796875 KB)

 Specyfikacja (format doc, 175 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 38.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 298.5 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 55.5 KB)

 Załącznik nr 7 (format doc, 57.5 KB)

 Wyjaśnienia 1 (format doc, 63.5 KB)

 Wyjaśnienia 2 (format doc, 86.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 118.5 KB)

 Wyniki postępowania dla zadania nr 13 (format doc, 36.5 KB)


  ZOAG 240/15/13 

Rzeszów, dnia 07.06.2013 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa sprzętu medycznego


 Ogłoszenie (format html, 12.4267578125 KB)

 Specyfikacja (format doc, 141.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 39 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 33.5 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 370 KB)

 Załącznik nr 7 (format doc, 56 KB)

 Załącznik nr 8 (format doc, 28.5 KB)

 Załącznik nr 9 (format doc, 57.5 KB)

 Wyjaśnienia (format doc, 64.5 KB)

 Wyjaśnienia 2 (format doc, 32 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 47 KB)


  ZOAG 240/14/13 

Rzeszów, dnia 27.05.2013 r.

Przedmiot zamowienia:

Udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki


 Ogłoszenie (format html, 9.5966796875 KB)

 Specyfikacja (format doc, 140 KB)

 Załączniki do SIWZ (format doc, 1349 KB)

 Wyjaśnienia (format doc, 8637 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 45 KB)


  ZOAG 240/13/13 

Rzeszów, dnia 10.05.2013 r.

Przedmiot zamowienia:

Pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad procesem inwestycyjnym pn.: Zaprojektowanie i wykonanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie


 Ogłoszenie (format htm, 20.9345703125 KB)

 Specyfikacja (format doc, 168.5 KB)

 Załączniki do SIWZ (format doc, 187 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 45.5 KB)


  ZOAG 240/12/13 

Rzeszów, dnia 23.04.2013 r.

Przedmiot zamowienia:

Usługa prania bielizny zakaźnej i innego asortymentu


 Ogłoszenie (format html, 12.4404296875 KB)

 Specyfikacja (format doc, 150.5 KB)

 Załączniki do SIWZ (format doc, 113 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 42 KB)


  ZOAG 240/11/13 

Rzeszów, dnia 23.04.2013 r.

Przedmiot zamowienia:

Zaprojektowanie i wykonanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie ul. Rycerska 2


 Ogłoszenie (format htm, 23.2392578125 KB)

 Specyfikacja (format doc, 192.5 KB)

 Załączniki do SIWZ (format doc, 286 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 20.5 KB)

 Rys. 1 - Koncepcja (format pdf, 2029.18359375 KB)

 Rys. 2 - Koncepcja (format pdf, 2095.1181640625 KB)

 Wyjaśnienia (format doc, 33.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 41 KB)


  ZOAG 240/10/13 

Rzeszów, dnia 12.04.2013 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa leków


 Ogłoszenie (format html, 11.4345703125 KB)

 Specyfikacja (format doc, 147 KB)

 Załączniki do SIWZ (format doc, 125.5 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 41.5 KB)

 Wyjaśnienia (format doc, 28.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 36 KB)


  ZOAG 240/9/13 

Rzeszów, dnia 10.04.2013 r.

Przedmiot zamowienia:

Usługę kompleksowego sprzątania i dezynfekcji oddziałów szpitalnych oraz usługa transportu wewnętrznego dotycząca oddziałów szpitalnych


 Ogłoszenie (format html, 18.3603515625 KB)

 Specyfikacja (format doc, 163 KB)

 Załączniki do SIWZ (format doc, 547.5 KB)

 Zmiana terminu otwarcia (format doc, 29 KB)

 Wyjaśnienia  (format doc, 133.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 46.5 KB)


  ZOAG 240/8/13 

Rzeszów, dnia 08.04.2013 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa jednorazowych produktów laboratoryjnych, szkła i odczynników chemicznych


 Ogłoszenie (format html, 11.056640625 KB)

 Specyfikacja (format doc, 144 KB)

 Załączniki do SIWZ (format doc, 117.5 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 124.5 KB)

 Wyjaśnienia 1 (format doc, 30 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 75.5 KB)


  ZOAG 240/7/13 

Rzeszów, dnia 27.03.2013 r.

Przedmiot zamowienia:

Dzierżawa analizatora moczu wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych


 Ogłoszenie (format htm, 11.8349609375 KB)

 Specyfikacja (format doc, 146 KB)

 Załączniki do SIWZ (format doc, 159 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 26.5 KB)

 Wyjaśnienia 1 (format doc, 33.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 34 KB)


  ZOAG 240/6/13 

Rzeszów, dnia 28.02.2013 r.

Przedmiot zamowienia:

Usługa żywienia pacjentów w Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie


 Ogłoszenie (format html, 12.662109375 KB)

 Specyfikacja (format doc, 142.5 KB)

 Załączniki do SIWZ (format doc, 250 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 21 KB)

 Wyjaśnienia 1 (format doc, 66 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 38 KB)


  ZOAG 221/3/13 

Rzeszów, dnia 20.02.2013 r.

Przedmiot zamowienia:

Dzierżawa pomieszczeń Apteki Ogólnodostępnej wraz z częścią wyposażenia


 Ogłoszenie (format doc, 23 KB)

 Regulamin przeprowadzenia przetargu (format doc, 128 KB)


  ZOAG 240/5/13 

Rzeszów, dnia 13.02.2013 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego


 Ogłoszenie (format html, 13.5947265625 KB)

 Specyfikacja (format doc, 132.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 38 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 36 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 61 KB)

 Załącznik nr 7 (format doc, 72.5 KB)

 Wyjaśnienia 1 (format doc, 56.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 34 KB)


  ZOAG 240/4/13 

Rzeszów, dnia 12.02.2013 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa leków


 Ogłoszenie (format html, 12.6630859375 KB)

 Specyfikacja (format doc, 135.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 39.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 83 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 57 KB)

 Wyjaśnienia 1 (format doc, 50 KB)

 Wyjaśnienia 2 (format doc, 49 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 59.5 KB)


  ZOAG 240/3/13 

Rzeszów, dnia 07.02.2013 r.

Przedmiot zamowienia:

Usługa żywienia pacjentów Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie


 Ogłoszenie (format html, 12.80859375 KB)

 Specyfikacja (format doc, 142 KB)

 Załączniki do SIWZ (format doc, 257.5 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 21 KB)

 Informacja o zmianie terminu składania ofert (format doc, 50.5 KB)

 Wyjaśnienia 1 (format doc, 116.5 KB)

 Jadłospis dekadowy (format JPG, 723.0751953125 KB)

 Specyfikacja - poprawiona (format doc, 142.5 KB)

 Załączniki do SIWZ - poprawione (format doc, 250 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 34.5 KB)


  ZOAG 221/2/13 

Rzeszów, dnia 30.01.2013 r.

Przedmiot zamowienia:

Dzierżawa pomieszczeń Apteki Ogólnodostępnej wraz z częścią wyposażenia


 Ogłoszenie (format doc, 23 KB)

 Regulamin przeprowadzenia przetargu (format doc, 128 KB)


  ZOAG 240/2/13 

Rzeszów, dnia 16.01.2013 r.

Przedmiot zamowienia:

Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów


 Ogłoszenie (format html, 10.6259765625 KB)

 Specyfikacja (format doc, 121.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 40.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 22.5 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 54 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 39 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 35 KB)


  ZOAG 221/1/13 

Rzeszów, dnia 10.01.2013 r.

Przedmiot zamowienia:

Dzierżawa pomieszczeń Apteki Ogólnodostępnej wraz z częścią wyposażenia


 Ogłoszenie (format doc, 23 KB)

 Regulamin przeprowadzenia przetargu (format doc, 127.5 KB)


  ZOAG 240/1/13 

Rzeszów, dnia 09.01.2013 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa odczynników laboratoryjnych i części zamiennych do urządzeń laboratoryjnych


 Ogłoszenie (format html, 19.970703125 KB)

 Specyfikacja (format doc, 132 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 40 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30.5 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 149.5 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 50.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 61 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 34.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 83 KB)