Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie,   35-241 Rzeszów,   ul. Rycerska 2,    tel. 017 8611421,   fax. 017 8611429

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Podkarpackie Centrum Chorób Płuc, Poradnia Alergologiaczna Rzeszów, Poradnia Pulmonologiczna Rzeszów, Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej Rzeszów, Poradnia Domowego Leczenia Tlenem Rzeszów

  Wybierz rok: 

2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  


  ZOAG 240/20/12 

Rzeszów, dnia 20.12.2012 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa artykułów spożywczych, owoców i warzyw


 Ogłoszenie (format html, 13.5634765625 KB)

 Specyfikacja (format doc, 130.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 40.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 33.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 77 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 50.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 94.5 KB)


  ZOAG 240/19/12 

Rzeszów, dnia 17.12.2012 r.

Przedmiot zamowienia:

Usługa transportu sanitarnego


 Ogłoszenie (format html, 11.3779296875 KB)

 Specyfikacja (format doc, 132.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 39.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 25 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 50 KB)

 Załącznik nr 7 (format doc, 29 KB)

 Informacja o modyfikacji załącznika nr 5 i 7 do SIWZ i zmiana terminu składania ofert (format doc, 36 KB)

 Poprawiony załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 25 KB)

 Poprawiony załącznik nr 7 do SIWZ (format doc, 29 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 33.5 KB)


  ZOAG 240/18/12 

Rzeszów, dnia 12.12.2012 r.

Przedmiot zamowienia:

Ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie


 Ogłoszenie (format html, 13.380859375 KB)

 Specyfikacja (format doc, 158.5 KB)

 Załączniki do SIWZ (format doc, 514.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 34.5 KB)


  ZOAG 240/17/12 

Rzeszów, dnia 30.10.2012 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa leków


 Ogłoszenie (format html, 13.833984375 KB)

 Specyfikacja (format doc, 139.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 39.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 113 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 55 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana terminu otwarcia ofert (format doc, 91 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 55 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 48 KB)


  ZOAG-240/16/12 

Rzeszów, dnia 26.10.2012 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa materiałów do sterylizacji


 Ogłoszenie (format html, 13.310546875 KB)

 Specyfikacja (format doc, 128 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 39.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 34.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30.5 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 44 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 51.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana terminu otwarcia ofert (format doc, 69 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 55.5 KB)


  ZOAG 240/15/12 

Rzeszów, dnia 28.09.2012 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa leków


 Ogłoszenie (format html, 17.943359375 KB)

 Specyfikacja (format doc, 139.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 39.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 210.5 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 55 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana terminu otwarcia ofert (format doc, 88 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 106 KB)


  ZOAG 240/14/12 

Rzeszów, dnia 28.09.2012 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa środków dezynfekcyjnych


 Ogłoszenie (format html, 15.251953125 KB)

 Specyfikacja (format doc, 127.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 39.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30.5 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 127 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 51.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana terminu otwarcia ofert (format doc, 73 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 67 KB)


  ZOAG 240/13/12 

Rzeszów, dnia 29.08.2012 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa sprzętu medycznego


 Ogłoszenie (format html, 13.0185546875 KB)

 Specyfikacja (format doc, 126.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 39 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30.5 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 38.5 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 460 KB)

 Załącznik nr 7 (format doc, 56 KB)

 Załącznik nr 8 (format doc, 28.5 KB)

 Wyjaśnienia 1 (format doc, 51 KB)

 Wyjaśnienia 2 (format doc, 36.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 48.5 KB)


  ZOAG 240/12/12 

Rzeszów, dnia 23.08.2012 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawę materiałów obłożeniowych i opatrunków


 Ogłoszenie (format html, 14.435546875 KB)

 Specyfikacja (format doc, 136 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 39.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30.5 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 94.5 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 50.5 KB)

 Wyjaśnienia 1 (format doc, 90.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 55 KB)


  ZOAG 240/11/12 

Rzeszów, dnia 22.08.2012 r.

Przedmiot zamowienia:

Zakup i montaż z uruchomieniem komory laminarnej do cytostatyków wraz z osprzętem


 Ogłoszenie (format html, 10.7529296875 KB)

 Specyfikacja (format doc, 125.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 38.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30.5 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 19.5 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 136 KB)

 Załącznik nr 7 (format doc, 56.5 KB)

 Załącznik nr 8 (format doc, 28.5 KB)

 Wyjaśnienia 1 (format doc, 30.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 35.5 KB)


  ZOAG 240/10/12 

Rzeszów, dnia 03.08.2012 r.

Przedmiot zamowienia:

Usługa ochrony, obsługi portierni i centrali telefonicznej


 Ogłoszenie (format html, 13.546875 KB)

 Specyfikacja (format doc, 148 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 40.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 19.5 KB)

 Załącznik nr 6 (format jpg, 197.0048828125 KB)

 Załącznik nr 7 (format doc, 77 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 49.5 KB)


  ZOAG 240/9/12 

Rzeszów, dnia 26.07.2012 r.

Przedmiot zamowienia:

Przebudowa Sali chorych na izolatkę Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej w budynku SZGICHP


 Ogłoszenie (format htm, 25.98828125 KB)

 Specyfikacja (format doc, 193.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 41 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 20.5 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 37.5 KB)

 Załącznik nr 7 (format doc, 99 KB)

 Pliki 1_Izolatka (format 7z, 295.986328125 KB)

 Pliki 2_Projekt Budowlany (format 7z, 23445.006835938 KB)

 Pliki 3_Gazy medyczne  (format 7z, 2351.7734375 KB)

 Pliki 4_Instalacja elektryczna (format 7z, 749.28125 KB)

 Pliki 5_ Instalacja sanitarna (format 7z, 2544.646484375 KB)

 Wyjaśnienia 1 (format doc, 35.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 37.5 KB)


  ZOAG 240/8/12 

Rzeszów, dnia 17.07.2012 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa produktów leczniczych - leki


 Ogłoszenie (format pdf, 183.0458984375 KB)

 Specyfikacja (format doc, 192 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 39 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 297.5 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 54 KB)

 Wyjaśnienia 1 (format doc, 92.5 KB)

 Wyjaśnienia 2 (format doc, 58 KB)

 Wyjaśnienia 3 (format doc, 60.5 KB)

 Wyniki (format doc, 177.5 KB)


  ZOAG 240/7/12 

Rzeszów, dnia 29.06.2012 r.

Przedmiot zamowienia:

Wykonanie pracowni cytostatycznej wraz z zapleczem w powiązaniu z apteką szpitalną w SZGICHP w Rzeszowie


 Ogłoszenie (format html, 28.0419921875 KB)

 Specyfikacja (format doc, 195.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 41 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 20.5 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 37 KB)

 Załącznik nr 7 (format doc, 94 KB)

 Pliki_1 - Roboty budowlane  (format 7z, 7063.30859375 KB)

 Pliki_2 - Przedmiar Robót Elektrycznych (format 7z, 273.9912109375 KB)

 Pliki_3 - Klimatyzacja, Wod-Kan (format 7z, 4423.7431640625 KB)

 Plik_4 - Elektryka (format 7z, 2045.412109375 KB)

 Pliki_5 - Przedmiar Robót - Klimatyzacja (format 7z, 79.828125 KB)

 Pliki_6 - Aneks - Przedmiar Robót (format 7z, 270.2060546875 KB)

 Wyjaśnienia 1 (format doc, 36 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 37.5 KB)


  ZOAG 240/6/12 

Rzeszów, dnia 23.05.2012 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa jednorazowych produktów medycznych


 Ogłoszenie (format pdf, 170.09765625 KB)

 Specyfikacja (format doc, 173.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 38.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 260.5 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 54 KB)

 Wyjaśnienia 1 (format doc, 34 KB)

 Wyjaśnienia 2 (format doc, 34 KB)

 Wyjaśnienia 3 (format doc, 42.5 KB)

 Wyjaśnienia 4 (format doc, 86.5 KB)

 Wyjaśnienia 5 (format doc, 71 KB)

 Wyjaśnienia 6 (format doc, 61 KB)

 Informacja (format doc, 40.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 119 KB)


  ZOAG 240/5/12 

Rzeszów, dnia 11.04.2012 r.

Przedmiot zamowienia:

Usługa prania bielizny zakaźnej i innego asortymentu


 Ogłoszenie (format html, 12.0771484375 KB)

 Specyfikacja (format doc, 135.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 39.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 5 (format doc, 62 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 35 KB)


  ZOAG 240/4/12 

Rzeszów, dnia 26.03.2012 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa jednorazowych produktów laboratoryjnych, szkła i odczynników chemicznych


 Ogłoszenie (format html, 11.0107421875 KB)

 Specyfikacja (format doc, 135.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 38.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30.5 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 152 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 48 KB)

 Wyjaśnienia 1 (format doc, 35 KB)

 Zmiana terminu otwarcia (format doc, 36 KB)

 Wyjaśnienia 2 (format doc, 71 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 93.5 KB)


  ZOAG 240/3/12 

Rzeszów, dnia 16.03.2012 r.

Przedmiot zamowienia:

Usługa transportu


 Ogłoszenie (format html, 10.4658203125 KB)

 Specyfikacja (format doc, 109.5 KB)

 Załącznik numer 1 (format doc, 39 KB)

 Załącznik numer 2 (format doc, 32 KB)

 Załącznik numer 3 (format doc, 30 KB)

 Załącznik numer 4 (format doc, 30.5 KB)

 Załącznik numer 5 (format doc, 46 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 37.5 KB)


  ZOAG 240/2/12 

Rzeszów, dnia 08.03.2012 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa leków


 Ogłoszenie (format html, 11.9326171875 KB)

 Specyfikacja (format doc, 116.5 KB)

 Załącznik numer 1 (format doc, 39 KB)

 Załącznik numer 2 (format doc, 32 KB)

 Załącznik numer 3 (format doc, 30 KB)

 Załącznik numer 4 (format doc, 30.5 KB)

 Załącznik numer 5 (format xls, 38 KB)

 Załącznik numer 6 (format doc, 50 KB)

 Wyjaśnienia 1 (format doc, 34 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 39 KB)


  ZOAG 240/1/12 

Rzeszów, dnia 12.01.2012 r.

Przedmiot zamowienia:

Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów


 Ogłoszenie (format html, 10.8759765625 KB)

 Specyfikacja (format doc, 120.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 39 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 27.5 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 52.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 37 KB)