Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie,   35-241 Rzeszów,   ul. Rycerska 2,    tel. 017 8611421,   fax. 017 8611429

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Podkarpackie Centrum Chorób Płuc, Poradnia Alergologiaczna Rzeszów, Poradnia Pulmonologiczna Rzeszów, Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej Rzeszów, Poradnia Domowego Leczenia Tlenem Rzeszów

  Wybierz rok: 

2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  


  ZOAG 240/23/11 

Rzeszów, dnia 30.12.2011 r.

Przedmiot zamowienia:

Ubezpieczenie na rzecz pacjentów Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie z tytułu zdarzeń medycznych


 Ogłoszenie (format html, 11.2861328125 KB)

 Specyfikacja + załączniki (format doc, 189 KB)

 Unieważnienie postępowania (format doc, 23.5 KB)


  ZOAG 240/22/11 

Rzeszów, dnia 22.12.2011 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa odczynników laboratoryjnych i części zamiennych do urządzeń laboratoryjnych


 Ogłoszenie (format html, 20.087890625 KB)

 Specyfikacja (format doc, 131.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 40 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30.5 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 215 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 50.5 KB)

 Wyjaśnienia 1 (format doc, 44 KB)

 Wyjaśnienia 2 (format doc, 52 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 79.5 KB)


  ZOAG 240/21/11 

Rzeszów, dnia 19.12.2011 r.

Przedmiot zamowienia:

Usługa transportu sanitarnego


 Ogłoszenie (format html, 12.08203125 KB)

 Specyfikacja (format doc, 130 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 39.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 34.5 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 50 KB)

 Załącznik nr 7 (format doc, 29.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 35.5 KB)


  DONiI 244/10/11 

Rzeszów, dnia 14.12.2011 r.

Przedmiot zamowienia:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ


 Ogłoszenie (format doc, 35.5 KB)

 Szczegółowe warunki (format doc, 48 KB)

 Blankiet oferty (format doc, 36 KB)

 Oferta cenowa (format doc, 77.5 KB)

 Wzór umowy (format doc, 105.5 KB)


  ZOAG 240/20/11 

Rzeszów, dnia 09.12.2011 r.

Przedmiot zamowienia:

Ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie


 Ogłoszenie (format html, 13.255859375 KB)

 Specyfikacja (format doc, 157.5 KB)

 Załączniki do SIWZ (format doc, 466.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana terminu otwarcia ofert  (format doc, 32 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ  (format doc, 29 KB)

 Wyniki (format doc, 34 KB)


  ZOAG 240/19/11 

Rzeszów, dnia 08.12.2011 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa artykułów spożywczych, owoców i warzyw


 Ogłoszenie (format html, 14.5234375 KB)

 Specyfikacja (format doc, 130.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 39 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 33.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 127 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 50.5 KB)

 Unieważnienie postępowania przetargowego dla zadania nr 4 (format doc, 30 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 88 KB)


  ZOAG 240/18/11 

Rzeszów, dnia 08.12.2011 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa odczynników do badań immunohistochemicznych wraz z dzierżawą aparatu do barwień histopatologicznych


 Ogłoszenie (format html, 14.2060546875 KB)

 Specyfikacja (format doc, 132.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 40 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30.5 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 37.5 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 56.5 KB)

 Załącznik nr 7 (format doc, 50.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 28 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 32 KB)


  ZOAG 240/17/11 

Rzeszów, dnia 10.08.2011 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa sprzętu medycznego


 Ogłoszenie (format html, 14.6298828125 KB)

 Specyfikacja (format doc, 147 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 38.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 24 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 729 KB)

 Załącznik nr 7 (format doc, 51.5 KB)

 Załącznik nr 8 (format doc, 31.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ. (format doc, 58 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana terminu otwarcia ofert (format doc, 50.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana terminu otwarcia ofert (format doc, 59.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 54 KB)


  ZOAG 240/16/11 

Rzeszów, dnia 26.07.2011 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa materiałów obłożeniowych i opatrunków


 Ogłoszenie (format htm, 13.92578125 KB)

 Specyfikacja (format doc, 132 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 39.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30.5 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 126.5 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 50.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 30 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 95.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 59.5 KB)


  ZOAG 240/15/11 

Rzeszów, dnia 25.05.2011 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa produktów leczniczych - leki


 Ogłoszenie (format pdf, 295.56640625 KB)

 Specyfikacja (format doc, 195.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 38 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 473.5 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 52.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 58 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 39.5 KB)

 wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana terminu otwarcia ofert (format doc, 77 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 38.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 34.5 KB)

 Informacja (format doc, 36.5 KB)

 Informacja o uchyleniu czynności odpowiedzi i zmiana terminu otwarcia ofert (format doc, 38 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana terminu otwarcia ofert (format doc, 75.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 230.5 KB)


  ZOAG 240/14/11 

Rzeszów, dnia 19.05.2011 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa jednorazowych produktów medycznych


 Ogłoszenie (format pdf, 247.4033203125 KB)

 Specyfikacja (format doc, 170 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 38 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 355.5 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 50.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 70 KB)

 Informacje o zmianie treści SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert (format doc, 46.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 39 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 115 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 27.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 126.5 KB)


  ZOAG 240/13/11 

Rzeszów, dnia 02.05.2011 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa testów IGRA wraz z dzierżawą czytnika absorbancji


 Ogłoszenie (format html, 10.453125 KB)

 Specyfikacja (format doc, 136 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 38.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 31 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 60.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 29 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 34 KB)


  ZOAG-240/12/11 

Rzeszów, dnia 21.04.2011 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa owoców i warzyw.


 Ogłoszenie o zamówieniu (format html, 10.44921875 KB)

 Specyfikacja (format doc, 113 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 40 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 41.5 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 49.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 40 KB)


  ZOAG 240/11/11 

Rzeszów, dnia 18.04.2011 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa testów IGRA wraz z dzierżawą czytnika absorbancji


 Ogłoszenie (format html, 10.4658203125 KB)

 Specyfikacja (format doc, 136 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 38 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 30 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 60.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ, informacja o zmianie załącznika nr 5 oraz zmianie terminu składania ofert (format doc, 26.5 KB)

 Aktualny załącznik nr 5 (format xls, 31 KB)

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (format html, 1.919921875 KB)

 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (format doc, 23.5 KB)


  ZOAG 240/10/11 

Rzeszów, dnia 04.04.2011 r.

Przedmiot zamowienia:

Usługa prania bielizny zakaźnej i innego asortymentu


 Ogłoszenie (format html, 12.486328125 KB)

 Specyfikacja (format doc, 135.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 38.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 5 (format doc, 62 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ, informacja o zmianie treści SIWZ oraz terminu składania ofert (format doc, 35 KB)

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (format html, 3.7861328125 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 36 KB)


  ZOAG 240/9/11 

Rzeszów, dnia 23.03.2011 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa wyrobów RTG


 Ogłoszenie (format html, 10.537109375 KB)

 Specyfikacja (format doc, 124 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 38.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30.5 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 29 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 49.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ  (format doc, 29.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 34 KB)


  ZOAG 240/8/11 

Rzeszów, dnia 17.03.2011 r.

Przedmiot zamowienia:

Dzierżawa analizatora moczu wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych


 Ogłoszenie (format html, 11.1787109375 KB)

 Specyfikacja (format doc, 135 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 38 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30.5 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 31.5 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 59.5 KB)

 Załącznik nr 7 (format doc, 58.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 35 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 33.5 KB)


  ZOAG 240/7/11 

Rzeszów, dnia 15.03.2011 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa jednorazowych produktów laboratoryjnych, szkła i odczynników chemicznych


 Ogłoszenie (format html, 11.146484375 KB)

 Specyfikacja (format doc, 135.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 38.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30.5 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 123 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 47.5 KB)

 Informacja o zmianie załącznika nr 5 do SIWZ oraz o zmianie terminu składania ofert (format doc, 23.5 KB)

 Aktualny załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 142.5 KB)

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (format html, 2.25390625 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 45.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 93 KB)


  ZOAG 240/6/11 

Rzeszów, dnia 18.02.2011 r.

Przedmiot zamowienia:

Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych


 Ogłoszenie (format html, 11.2421875 KB)

 Specyfikacja (format doc, 127.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 40 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30.5 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 32 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 61.5 KB)

 Załącznik nr 7 (format doc, 63.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 34 KB)


  ZOAG 240/5/11 

Rzeszów, dnia 16.02.2011 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego


 Ogłoszenie (format html, 11.1015625 KB)

 Specyfikacja (format doc, 134.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 38 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 35.5 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 59.5 KB)

 Załącznik nr 7 (format doc, 72.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 30.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 33 KB)


  ZOAG 240/4/11 

Rzeszów, dnia 07.02.2011 r.

Przedmiot zamowienia:

Usługa kompleksowego sprzątania obiektów, utrzymania porządku na terenie Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie oraz usługi transportu wewnętrznego


 Ogłoszenie (format pdf, 136.34375 KB)

 Specyfikacja (format doc, 164.5 KB)

 Załączniki do SIWZ (format doc, 884 KB)

 Załącznik nr 5 - formularz cenowy (format xls, 26 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 47.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 89 KB)

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (format pdf, 88.4560546875 KB)

 Informacja o zmianie w załączniku nr 6 do SIWZ (format doc, 24.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 37.5 KB)


  ZOAG 240/3/11 

Rzeszów, dnia 03.02.2011 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa leków


 Ogłoszenie (format html, 11.01171875 KB)

 Specyfikacja (format doc, 117 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 39 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 26 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 49.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 33.5 KB)


  ZOAG 240/2/11 

Rzeszów, dnia 11.01.2011 r.

Przedmiot zamowienia:

Usługa utylizacji odpadów


 Ogłoszenie (format html, 10.8212890625 KB)

 Specyfikacja (format doc, 120.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 39 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 29.5 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 51 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 44 KB)

 Pismo o zmianie terminu składania ofert (format doc, 23.5 KB)

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (format html, 1.91796875 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 35 KB)


  ZOAG 240/1/11 

Rzeszów, dnia 05.01.2011 r.

Przedmiot zamowienia:

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie Pracowników oraz członków rodzin Pracowników Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie


 Ogłoszenie (format html, 11.888671875 KB)

 Wyniki postępowania (format DOC, 34.5 KB)