Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie,   35-241 Rzeszów,   ul. Rycerska 2,    tel. 017 8611421,   fax. 017 8611429

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Podkarpackie Centrum Chorób Płuc, Poradnia Alergologiaczna Rzeszów, Poradnia Pulmonologiczna Rzeszów, Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej Rzeszów, Poradnia Domowego Leczenia Tlenem Rzeszów

  Wybierz rok: 

2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  


  ZOAG 240/19/10 

Rzeszów, dnia 14.12.2010 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa artykułów spożywczych


 Ogłoszenie (format html, 13.7275390625 KB)

 Specyfikacja (format doc, 127.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 39 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 115.5 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 50.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ  (format doc, 28.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 78.5 KB)


  ZOAG 240/18/10 

Rzeszów, dnia 09.12.2010 r.

Przedmiot zamowienia:

Ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie


 Ogłoszenie (format html, 13.080078125 KB)

 Specyfikacja (format doc, 153.5 KB)

 Załączniki do Specyfikacji (format doc, 418 KB)

 Zmiana treści SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert (format doc, 25 KB)

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (format html, 1.9169921875 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 33.5 KB)


  ZOAG 240/17/10 

Rzeszów, dnia 08.12.2010 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa odczynników do badań immunohistochemicznych wraz z dzierżawą aparatu do barwień histopatologicznych


 Ogłoszenie (format html, 13.8125 KB)

 Specyfikacja (format doc, 128.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 39 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 34 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 48.5 KB)

 Informacja o modyfikacji SIWZ wraz z załącznikami oraz o zmianie terminu składania ofert (format doc, 24.5 KB)

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (format html, 5.9033203125 KB)

 Poprawiona specyfikacja wraz z załącznikami (format doc, 223.5 KB)

 Poprawiony formularz cenowy (format xls, 42.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 33 KB)


  ZOAG 240/16/10 

Rzeszów, dnia 06.12.2010 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa odczynników laboratoryjnych i części zamiennych do urządzeń laboratoryjnych


 Ogłoszenie (format html, 20.6015625 KB)

 Specyfikacja (format doc, 130 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 39.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30.5 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 237 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 51 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 24 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 23 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 45 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 71 KB)


  ZOAG 240/15/10 

Rzeszów, dnia 06.12.2010 r.

Przedmiot zamowienia:

Usługa transportu sanitarnego


 Ogłoszenie (format html, 12.1015625 KB)

 Specyfikacja (format doc, 131.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 48 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 30.5 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 23.5 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 53 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 33 KB)


  ZOAG 240/14/10 

Rzeszów, dnia 14.10.2010 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa leków


 Ogłoszenie (format html, 14.630859375 KB)

 Specyfikacja (format doc, 121.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 39.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 30.5 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 33.5 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 43.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 34.5 KB)


  ZOAG 240/13/10 

Rzeszów, dnia 05.10.2010 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa materiałów do sterylizacji


 Ogłoszenie (format html, 14.1279296875 KB)

 Specyfikacja (format doc, 121.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 38.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 30.5 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 64.5 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 49 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 22.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 27 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 47 KB)


  ZOAG 240/12/10 

Rzeszów, dnia 08.09.2010 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa sprzętu medycznego


 Ogłoszenie (format html, 14.2392578125 KB)

 Specyfikacja (format doc, 141 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 38.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 24.5 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 320.5 KB)

 Załącznik nr 7 (format doc, 46.5 KB)

 Załącznik nr 8 (format doc, 30.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 92 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 47.5 KB)


  ZOAG 240/11/10 

Rzeszów, dnia 19.08.2010 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa środków dezynfekcyjnych


 Ogłoszenie (format html, 16.16796875 KB)

 Specyfikacja (format doc, 119 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 38.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 128 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 48 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 22.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 22.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 26 KB)

 Informacja o modyfikacji załącznika nr 5 do SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert (format doc, 24.5 KB)

 Poprawiony załącznik nr 5 do SIWZ - zadanie nr 4 (format xls, 128 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 51.5 KB)


  ZOAG 240/10/10 

Rzeszów, dnia 06.08.2010 r.

Przedmiot zamowienia:

Usługa ochrony, obsługi portierni i centrali telefonicznej


 Ogłoszenie (format html, 14.2890625 KB)

 Specyfikacja (format doc, 141 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 40.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 30 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 24 KB)

 Załącznik nr 6 (format jpg, 197.0048828125 KB)

 Załącznik nr 7 (format doc, 70.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 22 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 45 KB)


  ZOAG 240/09/10 

Rzeszów, dnia 09.07.2010 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa jednorazowych produktów medycznych-szwy


 Ogłoszenie (format html, 9.3603515625 KB)

 Specyfikacja (format doc, 135.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 27.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 26 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 26 KB)

 Załącznik nr 5 (format doc, 137 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 42 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 23 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 30 KB)


  ZOAG 240/08/10 

Rzeszów, dnia 07.07.2010 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa materiałów obłożeniowych i opatrunków


 Ogłoszenie (format html, 12.474609375 KB)

 Specyfikacja (format doc, 135 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 27.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 26 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 26 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 112 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 42.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 22.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 30 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 22.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 47 KB)


  ZOAG 240/07/10 

Rzeszów, dnia 18.05.2010 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa produktów leczniczych - leki.


 Ogłoszenie (format pdf, 279.5224609375 KB)

 Specyfikacja (format doc, 133.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 27.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 24.5 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 24.5 KB)

 Załącznik nr 5 (format xls, 389 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 41.5 KB)

 Informacja o zmianach w załączniku nr 5 do SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert (format doc, 27 KB)

 Poprawiony załącznik nr 5 do SIWZ (format xls, 388.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 31.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 31.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 174 KB)

 Informacja o modyfikacji rozdziału VI SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert (format doc, 23.5 KB)

 Rozdział VI SIWZ w nowym brzmieniu (format doc, 43.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 227 KB)


  ZOAG 240/06/10 

Rzeszów, dnia 29.04.2010 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa jednorazowych produktów medycznych.


 Ogłoszenie (format pdf, 222.4228515625 KB)

 Specyfikacja (format doc, 134 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 27.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 24.5 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 24.5 KB)

 załącznik nr 5 (format doc, 811.5 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 41.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 21.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 32.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 62.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 50.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 26 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 44.5 KB)

 Informacja o zmianach w załączniku do SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert  (format doc, 34.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 26 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 111.5 KB)


  ZOAG 240/05/10 

Rzeszów, dnia 21.04.2010 r.

Przedmiot zamowienia:

DOSTAWA OWOCÓW I WARZYW


 Ogłoszenie (format doc, 45.5 KB)

 Specyfikacja (format doc, 103.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 40 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 27.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 24.5 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 24.5 KB)

 Załącznik nr 5 (format doc, 78 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 35.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 34.5 KB)


  ZOAG 240/04/10 

Rzeszów, dnia 29.03.2010 r.

Przedmiot zamowienia:

Usługa transportu.


 Ogłoszenie (format doc, 44.5 KB)

 Specyfikacja (format doc, 104.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 27.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 24.5 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 24.5 KB)

 Załącznik nr 5 (format doc, 33 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 30.5 KB)


  ZOAG 240/03/10 

Rzeszów, dnia 23.03.2010 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa wyrobów RTG.


 Ogłoszenie (format doc, 38.5 KB)

 Specyfikacja (format doc, 103 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 27.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 24.5 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 24.5 KB)

 Załącznik nr 5 (format doc, 45 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 38.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 21.5 KB)

 Wyjaśnienia do SIWZ (format doc, 21.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 28 KB)


  ZOAG-240/02/10 

Rzeszów, dnia 03.03.2010 r.

Przedmiot zamowienia:

Usługa prania bielizny zakaźnej i innego asortymentu


 Ogłoszenie (format doc, 45.5 KB)

 Specyfikacja (format doc, 115.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 27.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 24.5 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 24.5 KB)

 Załącznik nr 5 (format doc, 44.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 31 KB)


  ZOAG/240/01/10 

Rzeszów, dnia 18.02.2010 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa jednorazowych produktów laboratoryjnych szkła i odczynników chemicznych


 Ogłoszenie (format doc, 38 KB)

 Specyfikacja (format doc, 105 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 41 KB)

 Załacznik nr 3 do SIWZ (format doc, 268 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 47.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 35.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 48.5 KB)