Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie,   35-241 Rzeszów,   ul. Rycerska 2,    tel. 017 8611421,   fax. 017 8611429

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Podkarpackie Centrum Chorób Płuc, Poradnia Alergologiaczna Rzeszów, Poradnia Pulmonologiczna Rzeszów, Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej Rzeszów, Poradnia Domowego Leczenia Tlenem Rzeszów

  Wybierz rok: 

2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  


  ZOAG-240/22/09 

Rzeszów, dnia 29.12.2009 r.

Przedmiot zamowienia:

Usługa utylizacji odpadów


 Ogłoszenie (format doc, 33 KB)

 Specyfikacja (format doc, 86 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 29.5 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 30.5 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 44.5 KB)

 Załacznik nr 4 do SIWZ (format doc, 37.5 KB)

 Informacja o proteście FUH EKO TOP Sp. z o.o. z dn. 05.01.210r. oraz przedłużenie terminu składania ofert (format doc, 22.5 KB)

 Treść protestu FUH EKO TOP Sp. z o.o., z dn. 05.01.2010 r. (format zip, 2073.5654296875 KB)

 Rozstrzygniecie protestu FUH EKO TOP Sp .z o.o. (format doc, 37.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 30 KB)


  ZOAG-240/21/09 

Rzeszów, dnia 11.12.2009 r.

Przedmiot zamowienia:

Usługa ubezpieczenia majątku i OC Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc


 Ogłoszenie  (format doc, 35 KB)

 Specyfikacja i załączniki do SIWZ (format doc, 399 KB)

 Zmiana treści SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert (format doc, 22 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 27.5 KB)


  ZOAG-240/20/09 

Rzeszów, dnia 09.12.2009 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa artykułów spożywczych


 Ogłoszenie (format doc, 32 KB)

 Specyfikacja (format doc, 98 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 235.5 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 34 KB)

 Wyniki postępownia (format doc, 62 KB)


  ZOAG-240/19/09 

Rzeszów, dnia 08.12.2009 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa leków


 Ogłoszenie (format doc, 32 KB)

 Specyfikacja (format doc, 80 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 29.5 KB)

 Załacznik nr 2 do SIWZ (format doc, 31 KB)

 Załacznik nr 3 do SIWZ (format xls, 59.5 KB)

 Załacznik nr 4 do SIWZ (format doc, 28 KB)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (format doc, 49.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 20.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 20.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 51 KB)


  ZOAG-240/18/09 

Rzeszów, dnia 04.12.2009 r.

Przedmiot zamowienia:

Usługa transportu Sanitarnego


 Ogłoszenie (format doc, 34 KB)

 Specyfikacja (format doc, 100.5 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 42 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 30.5 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 37.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 29 KB)


  ZOAG-240/17/09 

Rzeszów, dnia 25.11.2009 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa odczynników laboratoryjnych i części zamiennych do urządzeń laboratoryjnych


 Ogłoszenie (format doc, 32.5 KB)

 Specyfikacja (format doc, 83.5 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 634.5 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 42 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 22 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 50.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 93.5 KB)


  ZOAG-240/16/09 

Rzeszów, dnia 17.09.2009 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa sprzętu medycznego


 Ogłoszenie (format doc, 40.5 KB)

 Specyfikacja (format doc, 86 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 35 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 48 KB)

 Załącznik nr 1 do umowy (format doc, 311.5 KB)

 Załącznik nr 2 do umowy (format doc, 38 KB)

 Załącznik nr 3 do umowy  (format doc, 34.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 29 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 37.5 KB)


  ZOAG-240/15/09 

Rzeszów, dnia 09.09.2009 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa cieplarek mikrobiologicznych


 Ogłoszenie (format doc, 37 KB)

 Specyfikacja  (format doc, 87 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 35 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 47 KB)

 Załącznik nr 1 do umowy (format doc, 83.5 KB)

 Załącznik nr 2 do umowy  (format doc, 52 KB)

 Załącznik nr 3 do umowy (format doc, 27.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 27 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 31 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 33 KB)


  ZOAG-240/14/09 

Rzeszów, dnia 09.09.2009 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa komór laminarnych


 Ogłoszenie (format doc, 37.5 KB)

 Specyfikacja  (format doc, 88 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 35 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 47.5 KB)

 Załącznik nr 1 do umowy (format doc, 64.5 KB)

 Załącznik nr 2 do umowy (format doc, 37.5 KB)

 Załącznik nr 3 do umowy (format doc, 27.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 40 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 28.5 KB)


  ZOAG-240/13/09 

Rzeszów, dnia 24.07.2009 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów do sterylizacji


 Ogłoszenie (format doc, 43.5 KB)

 Specyfikacja (format doc, 83.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 36 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 128 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 46 KB)

 Wyjaśnienia treści Specyfikacji z dn. 29.07.2009r. (format doc, 27 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 31.5 KB)


  ZOAG-140/12/09 

Rzeszów, dnia 17.07.2009 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa leków


 Ogłoszenie (format doc, 36.5 KB)

 Specyfikacja  (format doc, 84 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 33.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format xls, 78 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 53 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 34.5 KB)


  ZOAG-240/11/09 

Rzeszów, dnia 08.07.2009 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa materiałów obłozeniowych i opatrunków


 Ogłoszenie (format doc, 35.5 KB)

 Specyfikacja  (format doc, 86.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 34.5 KB)

 Załącznik nr 2  (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 293 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 45.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 13.07.2009r. (format doc, 44.5 KB)

 Informacja dot. wyjaśnień z dn. 13.07.2009r. (format doc, 25.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 48.5 KB)


  ZOAG-240/10/09 

Rzeszów, dnia 15.05.2009 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa produktów leczniczych - leki


 Ogłoszenie (format pdf, 230.7548828125 KB)

 Specyfikacja (format doc, 145 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 33.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format xls, 463.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 28 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 49.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 28.05.2009r. (format doc, 35.5 KB)

 Informacja o wniesieniu protestu PGF URTICA Sp. z o.o. z dn. 01.06.2009r. (format doc, 25.5 KB)

 Protest PGF URTICA Sp. z o.o. z dn. 01.06.2009 r. (format doc, 136.5 KB)

 Rozstrzygnięcie protestu wniesionego przez PGF URTICA Sp. z o.o. w dn. 01.06.2009r.  (format doc, 31.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 04.06.2009r. (format doc, 40 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 08.06.2009r. (format doc, 26 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 15.06.2009r. (format doc, 82.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 16.06.2009r. (format doc, 26.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 19.06.2009r. (format doc, 69.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 177.5 KB)

 Sprostowanie do wyników postępowania dot. zadania nr 6  (format doc, 31.5 KB)


  ZOAG-240/0909 

Rzeszów, dnia 30.04.2009 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa jednorazowych produktów medycznych


 Ogłoszenie (format pdf, 172.4091796875 KB)

 Specyfikacja i załączniki (format doc, 840 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 11.05.2009r.  (format doc, 30.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 13.05.2009r. (format doc, 26 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 18.05.2009r. (format doc, 28.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 28.05.2009r. (format doc, 34.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 01.06.2009 r.  (format doc, 31 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 03.06.2009 r.  (format doc, 63.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 04.06.2009 r.  (format doc, 39 KB)

 Wyniki postępowania  (format doc, 90 KB)


  ZOAG-240/08/09 

Rzeszów, dnia 29.04.2009 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa warzyw i owoców


 Ogłoszenie  (format doc, 38 KB)

 Specyfikacja (format doc, 80.5 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 33.5 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 29.5 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 76 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (format doc, 35.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 35 KB)


  ZOAG240/07/09 

Rzeszów, dnia 02.04.2009 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa wyrobów RTG


 Ogłoszenie (format doc, 40.5 KB)

 Specyfikacja  (format doc, 82.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 33.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 29 KB)

 Załącznik nr 3 (format xls, 27 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 51.5 KB)

 Odpowiedzi na pytania do SIWZ (format doc, 25 KB)


  ZOAG240/06/09 

Rzeszów, dnia 31.03.2009 r.

Przedmiot zamowienia:

Usługa prania bielizny zakaźnej i innego asortymentu.


 Ogłoszenie (format doc, 45.5 KB)

 Specyfikacja (format doc, 92.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 34.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 30.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 47.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 29.5 KB)


  ZOAG240/05/09 

Rzeszów, dnia 31.03.2009 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa narzędzi torakochirurgicznych


 Ogłoszenie (format doc, 35.5 KB)

 Specyfikacja  (format doc, 86.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 34.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 30 KB)

 Załącznik nr 3 (format xls, 38.5 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 32 KB)

 Załącznik nr 5 (format doc, 52.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 28.5 KB)


  ZOAG-240/04/09 

Rzeszów, dnia 13.03.2009 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa jednorazowych produktów laboratoryjnych, szkła i odczynników chemicznych


 Ogłoszenie  (format doc, 52 KB)

 Specyfikacja  (format doc, 84 KB)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (format doc, 34.5 KB)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (format doc, 30.5 KB)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (format doc, 271 KB)

 Załącznik nr 4 do SIWZ  (format doc, 51 KB)

 Odpowiedzi na pytania do SIWZ (format doc, 31 KB)

 Odpowiedzi na pytania do SIWZ (format doc, 40.5 KB)

 Odpowiedzi na pytania do SIWZ (format doc, 26 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 63 KB)


  ZOAG-240/03/09 

Rzeszów, dnia 16.02.2009 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa leków onkologicznych


 Ogłoszenie (format doc, 40 KB)

 Specyfikacja  (format doc, 85 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 34.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 30.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format xls, 32 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 28 KB)

 Załącznik nr 5 (format doc, 54 KB)

 Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (format doc, 28 KB)

 Wyniki postępowania  (format doc, 34.5 KB)


  ZOAG-240/02/09 

Rzeszów, dnia 30.01.2009 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa odczynników laboratoryjnych


 Ogłoszenie (format doc, 38 KB)

 Specyfikacja  (format doc, 85.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 34.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 30 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 112 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 44 KB)

 Odpowiedzi na pytania (format doc, 30.5 KB)

 Zmiana ogłoszenia (format doc, 26 KB)

 Odpowiedzi na pytania (format doc, 27 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 30.5 KB)


  ZOAG-240/01/09 

Rzeszów, dnia 22.01.2009 r.

Przedmiot zamowienia:

Usługa kompleksowego sprzątania obiektów


 Ogłoszenie (format pdf, 121.07421875 KB)

 Specyfikacja (format doc, 570 KB)

 Informacja o wpłynięciu protestu IMEPL CLEANING Sp.z o.o. z dn. 29.01.2009r. (format doc, 25.5 KB)

 Protest IMPEL CLEANING Sp. z o.o. z dn. 29.01.2009r. (format zip, 342.15234375 KB)

 Rozstrzygnięcie protestu (format doc, 39.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 135.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 29 KB)