Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie,   35-241 Rzeszów,   ul. Rycerska 2,    tel. 017 8611421,   fax. 017 8611429

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Podkarpackie Centrum Chorób Płuc, Poradnia Alergologiaczna Rzeszów, Poradnia Pulmonologiczna Rzeszów, Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej Rzeszów, Poradnia Domowego Leczenia Tlenem Rzeszów

  Wybierz rok: 

2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  


  ZOAG-240/29/08 

Rzeszów, dnia 18.12.2008 r.

Przedmiot zamowienia:

Usługa utylizacji odpadów


 Ogłoszenie (format doc, 41 KB)

 Specyfikacja (format doc, 86.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 33.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 46 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 41.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 29 KB)


  240/28/08 

Rzeszów, dnia 12.12.2008 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa produktów spożywczych


 Ogłoszenie (format doc, 35.5 KB)

 Specyfikacja (format doc, 100 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 35.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 244.5 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 38 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 69.5 KB)


  ZOAG240/27/08 

Rzeszów, dnia 11.12.2008 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa odczynników laboratoryjnych i części zamiennych do urządzeń laboratoryjnych


 Ogłoszenie (format doc, 45 KB)

 Specyfikacja (format doc, 86 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 34 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 29.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 582 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 44 KB)

 Wyjaśnienia treści specyfikacji  (format doc, 40 KB)

 Wyjaśnienia treści specyfikacji (format doc, 37.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 73 KB)


  ZOAG/240/26/08 

Rzeszów, dnia 11.12.2008 r.

Przedmiot zamowienia:

Usługa ubezpieczenia majątkowe i OC Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie


 Ogłoszenie (format doc, 38 KB)

 Specyfikacja wraz z załącznikami  (format doc, 399.5 KB)

 Wyjaśnienie treści SIWZ (format doc, 27 KB)

 Wynik postępowania (format doc, 29.5 KB)


  ZOAG240/25/08 

Rzeszów, dnia 05.12.2008 r.

Przedmiot zamowienia:

Usługa transportu sanitarnego


 Ogłoszenie (format doc, 39 KB)

 Specyfikacja (format doc, 105.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 42 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 31.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 41 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 28.5 KB)


  ZOAG-240/24/08 

Rzeszów, dnia 05.11.2008 r.

Przedmiot zamowienia:

dostawa sprzętu do wyposażenia sterylizacji: pojemniki sterylizacyjne, wózki transportowe, lampy bakteriobójcze


 Ogłoszenie (format doc, 41 KB)

 Specyfikacja (format doc, 104 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 35.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 56.5 KB)

 Załącznik nr 4  (format doc, 43.5 KB)

 Odpowiedzi na pytania (format doc, 26 KB)

 Odpowiedzi na pytania (format doc, 24.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 36 KB)


  ZOAG-240/23/08 

Rzeszów, dnia 14.10.2008 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa leków


 Ogłoszenie (format doc, 42.5 KB)

 Specyfikacja (format doc, 86.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 36 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 28.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format xls, 22.5 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 54.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 30.5 KB)


  ZOAG-240/22/08 

Rzeszów, dnia 03.10.2008 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa materiałów do sterylizacji


 Ogłoszenie  (format doc, 48 KB)

 Specyfikacja (format doc, 88 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 36.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 28.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 80.5 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 44 KB)

 Odpowiedzi na pytania  (format doc, 28 KB)

 Wynik postępowania (format doc, 36.5 KB)


  ZOAG-240/21/08 

Rzeszów, dnia 01.09.2008 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa środków dezynfekcyjnych


 Ogłoszenie (format doc, 47 KB)

 Specyfikacja (format doc, 88 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 36 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 28.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 92.5 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 44 KB)

 Odpowiedzi na pytania (format doc, 24 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 31.5 KB)


  ZOAG-240/20/08 

Rzeszów, dnia 27.08.2008 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa utylizatora odpadów tlenku etylenu


 Ogłoszenie (format doc, 40.5 KB)

 Specyfikacja (format doc, 88.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 35.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 28.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 52.5 KB)

 Załącznik nr 5 (format doc, 42.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 31.5 KB)


  ZOAG-240/19/08 

Rzeszów, dnia 14.08.2008 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa środków dezynfekcyjnych


 Ogłoszenie (format doc, 133.5 KB)

 Specyfikacja (format doc, 89 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 36 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 28.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 172.5 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 44 KB)

 Wyjaśnienie  (format doc, 24 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 52 KB)


  ZOAG-240/18/08 

Rzeszów, dnia 07.08.2008 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa sprzętu medycznego: bronchofiberoskop 1szt., fiberobronchoskop szt.1, monitor nadzoru anestezjologicznego – 1 szt., procesor tkankowy szt. 1


 Ogłoszenie (format doc, 46 KB)

 Specyfikacja (format doc, 89 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 36.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 29.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 189.5 KB)

 Załącznik nr 5 (format doc, 42.5 KB)

 Wyniki postępowania  (format doc, 36 KB)


  ZOAG-240/17/08 

Rzeszów, dnia 31.07.2008 r.

Przedmiot zamowienia:

Usługa ochrony, obsługi portierni i centrali telefonicznej


 Ogłoszenie (format doc, 48 KB)

 Specyfikacja (format doc, 100.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 35.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 29 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 35 KB)

 Załącznik nr 4  (format jpg, 196.861328125 KB)

 Załącznik nr 5 (format doc, 58.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 35.5 KB)


  ZOAG-240/16/08 

Rzeszów, dnia 23.07.2008 r.

Przedmiot zamowienia:

Usługa wykonania dokumentacji technicznej dostosowującej do wymogów sanitarnych Sterylizacji Zespołu


 Ogłoszenie (format doc, 39.5 KB)

 Specyfikacja (format doc, 83 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 51 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 35.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 29 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 31 KB)

 Załącznik nr 5 (format doc, 64 KB)

 Wynik postępowania (format doc, 25.5 KB)


  ZOAG-240/14/08 

Rzeszów, dnia 04.07.2008 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa materiałów obłozeniowych i opatrunków


 Ogłoszenie (format doc, 60 KB)

 Specyfikacja (format doc, 86 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 34 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 27.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 280 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 44 KB)

 Odpowiedzi na pytania  (format doc, 27 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 57 KB)


  ZOAG-240/13/08 

Rzeszów, dnia 25.06.2008 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa produktów spożywczych


 Ogłoszenie (format doc, 54 KB)

 Specyfikacja (format doc, 82.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 34 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 27.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 226.5 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 34.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 61.5 KB)


  ZOAG-240/12/08 

Rzeszów, dnia 30.05.2008 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa produktów medycznych


 Ogłoszenie (format doc, 49 KB)

 Specyfikacja (format doc, 89 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 32.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 186.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 27 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 29.5 KB)

 Załącznik nr 5 (format doc, 51 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 03.06.2008 r. (format doc, 26 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 30.5 KB)


  ZOAG-240/10/08 

Rzeszów, dnia 05.05.2008 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa produktów leczniczych - leki


 Ogłoszenie (format pdf, 80.1845703125 KB)

 Specyfikacja (format doc, 143 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 33.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format zip, 133.626953125 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 27.5 KB)

 Załącznik nr 4  (format doc, 53.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ (format doc, 29 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 26.05.2008r. (format doc, 33.5 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 28.05.2008r.  (format doc, 27.5 KB)

 Wyjaśnienia z dnia 29.05.2008r. (format doc, 27 KB)

 Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 02.06.2008r. (format doc, 34 KB)

 Modyfikacja treści SIWZ z dn. 02.06.2008r.  (format doc, 24.5 KB)

 Wyniki postępowania  (format doc, 207.5 KB)


  ZOAG -240/11/08 

Rzeszów, dnia 29.04.2008 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa owoców i warzyw


 Ogłoszenie (format doc, 38.5 KB)

 Specyfikacja (format doc, 82.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 30 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 27.5 KB)

 Załącznik 3 (format doc, 74 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 30.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 33.5 KB)


  ZOAG240/09/08 

Rzeszów, dnia 25.04.2008 r.

Przedmiot zamowienia:

Wykonanie przeszklenia klatki schodowej oraz podjazdu dla karetek


 Ogłoszenie (format doc, 56.5 KB)

 Specyfikacja (format doc, 134 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 37 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 28 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 5824 KB)

  Załącznik nr 4 (format doc, 29 KB)

 Załącznik nr 5 (format doc, 35.5 KB)

 Załącznik 6 (format doc, 73 KB)

 Unieważnienie postępowania (format doc, 26.5 KB)


  ZOAG/240/08/08 

Rzeszów, dnia 08.04.2008 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa wyrobów RTG


 Ogłoszenie (format doc, 42.5 KB)

 Specyfikacja (format doc, 82.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 34.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 27.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 41 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 51 KB)

 Odpowiedź na pytanie z dnia 11.04.2008r. (format doc, 21 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 27.5 KB)


  ZOAG2400708 

Rzeszów, dnia 07.04.2008 r.

Przedmiot zamowienia:

Usługa prania bielizny zakaźnej


 Ogłoszenie  (format doc, 39.5 KB)

 Specyfikacja (format doc, 84 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 36.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 27.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 48 KB)

 Wyniki postępowania  (format doc, 29 KB)


  ZOAG-240/06/08 

Rzeszów, dnia 01.04.2008 r.

Przedmiot zamowienia:

Usługa transportu


 Ogłoszenie (format doc, 43.5 KB)

 Specyfikacja (format doc, 81.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 27.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 34 KB)

 Wynik (format doc, 28 KB)


  ZOAG-240/05/08 

Rzeszów, dnia 01.04.2008 r.

Przedmiot zamowienia:

Wykonanie przeszklenia klatki schodowej oraz podjazdu dla karetek


 Ogłoszenie (format doc, 57 KB)

 Specyfikacja  (format doc, 134.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 37 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 27.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 470.5 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 29 KB)

 Załącznik nr 5 (format doc, 35 KB)

 Załącznik nr 6 (format doc, 73 KB)

 Unieważnienie postępowania (format doc, 27.5 KB)


  ZOAG-2400408 

Rzeszów, dnia 27.03.2008 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa wyrobów medycznych i innego asortymentu


 Ogłoszenie zamówienia (format pdf, 164.431640625 KB)

 Specyfikacja (format doc, 122.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 33 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 615.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 27 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 29.5 KB)

 Załącznik nr 5 (format doc, 50.5 KB)

 Odpowiedzi na pytania z dnia 08.04.2008r. (format doc, 38.5 KB)

 Odpowiedzi na pytania z dnia 15.04.2008r. (format doc, 29.5 KB)

 Odpowiedzi na pytania z dnia 25.04.2008r.  (format doc, 27.5 KB)

 Odpowiedzi na pytania z dnia 30.04.2008r. (format doc, 70.5 KB)

 Odpowiedzi na pytania z dnia 05.05.2008r. oraz przedłużenie terminu składania ofert (format doc, 38.5 KB)

 Odpowiedzi na pytania z dnia 08.05.2008r. (format doc, 26 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 87 KB)


  ZOAG-240/03/08 

Rzeszów, dnia 26.02.2008 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa produktów laboratoryjnych, szkła i odczynników chemicznych


 Ogłoszenie przetargu (format doc, 37.5 KB)

 Specyfikacja (format doc, 83.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 34 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 27.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 233 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 44.5 KB)

 Odpowiedź na pytanie z dnia 28.02.2008r. (format doc, 24.5 KB)

 Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ z dnia 03.03.2008r. (format doc, 196.5 KB)

 Informacja o proteście wykonawcy Bio-Plast z dnia 04.03.2008r. (format doc, 25 KB)

 Protest wykonawcy Bio-Plast z dnia 04.03.2008 r.- treść (format doc, 729 KB)

 Rozstrzygnięcie protestu Bio-Plast (format doc, 27.5 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 77.5 KB)


  ZOAG-240/02/08 

Rzeszów, dnia 20.02.2008 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa mebli medycznych


 Ogłoszenie przetargu (format doc, 27 KB)

 Specyfikacja (format doc, 83 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 33.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format doc, 48 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 27.5 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 42 KB)

 Wyniki postepowania (format doc, 28 KB)


  ZOAG-240/01/08 

Rzeszów, dnia 01.02.2008 r.

Przedmiot zamowienia:

Dostawa produktów leczniczych - leki.


 Ogłoszenie przetargu (format doc, 27.5 KB)

 Specyfikacja (format doc, 95.5 KB)

 Załącznik nr 1 (format doc, 33.5 KB)

 Załącznik nr 2 (format xls, 17.5 KB)

 Załącznik nr 3 (format doc, 28 KB)

 Załącznik nr 4 (format doc, 54 KB)

 Wyniki postępowania (format doc, 36 KB)