Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie,   35-241 Rzeszów,   ul. Rycerska 2,    tel. 017 8611421,   fax. 017 8611429

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Podkarpackie Centrum Chorób Płuc, Poradnia Alergologiaczna Rzeszów, Poradnia Pulmonologiczna Rzeszów, Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej Rzeszów, Poradnia Domowego Leczenia Tlenem Rzeszów

Stowarzyszenie Przyjaciół Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
Stowarzyszenie działa od 20.04.2011 r.

Dane stowarzyszenia:
Nazwa: Stowarzyszenie Przyjaciół Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
Adres: 35-241 Rzeszów, ul. Rycerska 2
KRS: 0000384268
REGON: 180692797
NIP: 5170347780
Nr konta 90 2490 0005 0000 4500 8439 4966Celem Stowarzyszenia jest:

  Podejmowanie i prowadzenie wszelkich działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia ludności oraz ochrony i promocji zdrowia na terenie działania Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

  Pomoc finansową w zakupach sprzętu medycznego i innych materiałów i środków dla PCChP w Rzeszowie.

  Udział w opracowywaniu programów poprawy zdrowia ludności i poziomu oświaty zdrowotnej.

  Prowadzenie działalności szkoleniowej oraz wspieranie podnoszenia kwalifikacji kadry medycznej szpitala.

  Współdziałanie i utrzymywanie kontaktów z placówkami ochrony zdrowia w kraju i zagranicą zajmującymi się problematyką z zakresu celów StowarzyszeniaZwracamy się z uprzejmą prośbą o zasilanie konta naszego Stowarzyszenia.

Alior Bank: nr. konta 90 2490 0005 0000 4500 8439 4966