Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie,   35-241 Rzeszów,   ul. Rycerska 2,    tel. 017 8611421,   fax. 017 8611429

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Podkarpackie Centrum Chorób Płuc, Poradnia Alergologiaczna Rzeszów, Poradnia Pulmonologiczna Rzeszów, Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej Rzeszów, Poradnia Domowego Leczenia Tlenem Rzeszów

Pracownia Badań Czynnościowych

Badanie spirometryczne
W Pracowni wykonuje się nieinwazyjne badania układu oddechowego, które w sposób obiektywny określają istniejące zaburzenia wentylacji. Mierzą one parametry statyczne i dynamiczne, przedstawiają obraz krzywej przepływ/objętość. Badają również podatność płuc. Dzięki tym badaniom można wykryć wczesne zmiany w drogach oddechowych, zanim staną się uchwytne badaniem fizykalnym (osłuchiwaniem).


Bodypletyzmografia
Badanie bodypletyzmograficzne umożliwia dokładne przeprowadzenie pomiaru objętości płucnych oraz oporów dróg oddechowych.


Rhinomanometria
Polega na pomiarze oporów i przepływu przez przewody nosowe. Wykonuje się ją w spoczynku dla obiektywnej oceny i lokalizacji zmniejszonej drożności nosa jako monitorowanie próby prowokacji.