Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie,   35-241 Rzeszów,   ul. Rycerska 2,    tel. 017 8611421,   fax. 017 8611429

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Podkarpackie Centrum Chorób Płuc, Poradnia Alergologiaczna Rzeszów, Poradnia Pulmonologiczna Rzeszów, Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej Rzeszów, Poradnia Domowego Leczenia Tlenem Rzeszów

Poradnia Domowego Leczenia Tlenem

Lekarz prowadzący - Elwira Nykiel-Nalepa
Pielęgniarka - Rząsa Danuta

Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem istnieje przy Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie od 1988r.

W ramach Ośrodka następuje kwalifikacja pacjentów z przewlekłymi nienowotworowymi chorobami płuc w okresie niewydolności oddychania, do leczenia tlenem w warunkach domowych przy pomocy koncentratora tlenu.Koncentrator tlenu to aparat zagęszczający tlen z otaczającego powietrza. Sprężony tlen podawany jest przez cewnik donosowy pacjentowi do oddychania. Aparaty przydzielane są pacjentom po kwalifikacji przez lekarza naszego ośrodka.


Pacjenci muszą spełniać następujące kryteria: - rozpoznanie POCHP, astma oskrzelowa, choroba śródmiąższowa płuc, włóknienie płuc, AZPP lub inne nie nowotworowe schorzenia płuc w okresie niewydolności oddechowej.Do leczenia kwalifikowane są dwie grupy chorych:Koncentratory są przydzielane pacjentom nieodpłatnie według kolejności zgłoszeń, a czas oczekiwania zależy od ilości aktualnie pracujących aparatów w terenie.