Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie,   35-241 Rzeszów,   ul. Rycerska 2,    tel. 017 8611421,   fax. 017 8611429

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Podkarpackie Centrum Chorób Płuc, Poradnia Alergologiaczna Rzeszów, Poradnia Pulmonologiczna Rzeszów, Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej Rzeszów, Poradnia Domowego Leczenia Tlenem Rzeszów


   Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie zasięgiem działania obejmuje województwo podkarpackie. Funkcjonuje jako samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Jako Centrum posiadamy pożądaną formę organizacyjną, skupiamy fachową kadrę pracowników medycznych, która w oddziałach szpitalnych, poradniach specjalistycznych, pracowniach diagnostycznych zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem pacjentów z alergiami i chorobami płuc. Taki układ zapewnia wysoką jakość leczenia w warunkach szpitalnych z kontynuacją leczenia u tych samych lekarzy w Przychodni Specjalistycznej naszego Centrum. Nasze usługi są bezpłatne dla pacjentów dzięki umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia.Nasza Misja : "Człowiek jest dla nas podmiotem, a jego zdrowie naszą największą troską"

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie posiada Status Szpitala Akredytowanego w zakresie lecznictwa szpitalnego (Certyfikat Nr: 2014/26 z dnia 10.06.2014 r.)Dotychczasowa nazwa jednostki "Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie" ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: "Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie"

Zmiana ta została dokonana na podstawie:

  Uchwały Nr XXXV/672/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2013 r.

 Postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego nr RZ.XII NS-REJ.KRS/012442/13/649, z dnia 23.07.2013 oraz nr RZ.XII NS-REJ.KRS/014819/13/039, z dnia 29.07.2013.

 Zaświadczenia z dnia 25 lipca 2013 r. o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 w oparciu o §9 ust.1,2 Statutu Zakładu oraz Zarządzenie Dyrektora Nr 36/2013

SZKOŁA ASTMY

   Najbliższe spotkanie odbędzie się 29 października 2015 r. o godz. 14.00 w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, ul. Rycerska 2 , w Sali Konferencyjnej (wejście bramą C na I piętro) i poświęcone będzie uczuleniom na jady owadów błonkoskrzydłych i immunoterapii alergenowej.   W ramach spotkania odbędą się m.in.:
- wykłady lekarzy specjalistów z zakresu alergologii,
- omówienie sposobów leczenia a także prezentacje sprzętu medycznego służącego terapii.

   Nadzór merytoryczny nad programem sprawuje- Z-ca Dyrektora ds. Klinicznych i Lecznictwa lek. med. Dorota Nierojewska.

   Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swego udziału telefonicznie na numer telefonu: 17 86 112 63 lub na adres elektroniczny: donii@pcchp.pl - prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika spotkania oraz nr telefonu do kontaktu.